Legetjenesten i Nesna

Legetjenesten i Nesna har to fastlegestillinger, og i tillegg LIS1-leger (leger i spesialisering). Kommunens fastleger er knyttet til ett legekontor i Havneveien, med legesekretærer og laboratorium. Legekontoret har også legevakt.

Alle fastboende innbyggere i kommunen har krav på fastlege. Legene utfører også tilsynsoppgaver i sykehjem, helsestasjon, skoler og oppgaver knyttet til smittevern.

Legekontoret tar imot medisinstudenter fra UNN. Kommunen har ikke vaktsamarbeid med andre.

  • Fastlege, kommuneoverlege og smittevernlege: Morten Holmen
  • Fastlege, tilsynslege ved sykehjemmet og helsestasjonslege: Katarzyna Gabriel

Pris for tjenesten

Pris på legetjenesten vil variere ut fra diagnose og behandling. Egenandel hos lege blir nå automatisk registrert hos NAV, og de som har store utgifter til helsetjenester vil få utstedt frikort.

Åpningstider

  • Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 08.30 til 14.30 (stengt mellom 12 og 13 alle dager)
  • Tirsdag 08:30 til 12.00 

Adresse

Havneveien 18, 8700 Nesna.

Legekontoret:

750 67 210
 

Legevakt: 116 117