Legetjenesten i Nesna

Legetjenesten i Nesna har to fastlegestillinger, og i tillegg LIS1-leger (leger i spesialisering). Kommunens fastleger er knyttet til ett legekontor i Havneveien, med legesekretærer og laboratorium.

Alle fastboende innbyggere i kommunen har krav på fastlege. Legene utfører også tilsynsoppgaver i sykehjem, helsestasjon, skoler og oppgaver knyttet til smittevern.

Legekontoret tar imot medisinstudenter fra UNN. Kommunen har ikke vaktsamarbeid med andre.

  • Fastlege, kommuneoverlege og smittevernlege: Ilkka Maapalo
  • Fastlege, tilsynslege ved sykehjemmet og helsestasjonslege: Katarzyna Gabriel

Pris for tjenesten

Pris på legetjenesten vil variere ut fra diagnose og behandling. Egenandel hos lege blir nå automatisk registrert hos NAV, og de som har store utgifter til helsetjenester vil få utstedt frikort.

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 08.30 til 14.30
Tirsdag 08:30 til 12.00 (stengt mellom 12 og13 alle dager)

Adresse

Havneveien 18, 8700 Nesna.

Legekontoret:

750 67 210
 

Legevakt: 116 117