NAV Nesna

NAV Nesna skal:

  • Legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov. Basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av Arbeidsmarkedsloven, Folketrygdloven, Lov om sosiale tjenester i NAV og andre lover som forvaltes av Arbeids- og velferdsforvaltningen.
  • Fremme overgang til arbeid og aktivitet.
  • Bidra til sosial og økonomisk trygghet
  • Møte det enkelte menneske med respekt
  • Vårt mål er å få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • Ta imot og behandle søknader om bostøtte og startlån

NAV Nesna har følgende åpningstider:

  • Mandager 10.00-14-00
  • Onsdager 10.00-14.00

Du finner NAV på egen blogg, Facebook, Chat, Twitter, YouTube og Linkedln.

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.
Les mer på Husbanken sine nettsider.
Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?
Søk lån og/eller tilskudd.

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu