Logo
Skriv ut denne siden

Om Plan og utvikling (PLU)

Plan og utviklingsavdelingen / teknisk er både en ekstern og intern tjenesteyter med dyktige fagfolk innen flere tjenesteområder. Avdelingsingeniørene / medarbeiderne våre er veiledere i alle slags plan- og byggeprosjekter og søknadsprosesser (bla. næringsfond og landbruk).

Planavdelingen

Planavdelingen som er plassert på rådhuset håndterer i hovedsak følgende fagområder:

 • Landbruk
 • Næringsfond 1 og 2
 • Kart og oppmåling, deling
 • Plansaksbehandling, reguleringsplaner, kommunal utvikling
 • Byggesaksbehandling
 • Vei
 • Vann
 • Avløp
 • Vilt og fiske
 • Boligforvaltning
 • Kommunale avgifter
 • Gravemeldinger

Uteseksjonen

Uteseksjonen som er en del av avdelinga er plassert i Movegen 23 står som ansvarlig for bydrift. Det innebærer blant annet:

 • Veivedlikehold
 • Vannforsyning
 • Avløpsnett
 • Gatelys
 • Flytebrygger/ kommunale kaianlegg
 • Park
 • Renovasjon
 • Feiing

Nesna kommune har i tillegg avtaler med eksterne driftsoperatører.

Deltidsbrannvesenet og frivillig hjelpepersonell er også tilknyttet plan og utviklingsavdelingen.
Mo brannvesen står som ansvarlig for brannvernarbeidet i Nesna kommune.

Renholdstjenesten er integrert i avdelinga. Den har ansvaret for renhold i kommunale bygg/eiendommer.

Ta gjerne kontakt med oss!

Post- og besøksadresse, Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA
Telefon: 750 67 000 | E-post: postmottak@nesna.kommune.no | Organisasjonsnummer: 939600515