Psykisk helse

Psykisk helse er en pålagt oppgave for kommunen. Nesna kommune har 1 stilling innen denne tjenesten. Hovedansvaret er å følge opp kommunens oppgaver i forhold til psykisk helse og gi veiledning til andre deler av omsorgstjenesten. Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende.
Psykososialt katastrofeteam er etablert i kommunen og består av kommuneoverlege, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, barnevernsleder og kriseleder.

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu