MTT

Miljøterapeutiske tjenester yter bistand til mennesker med nedsatt funksjonsevne i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester.
Virksomheten er brukertilpasset. Tjenesten legger til rette for at tjenestemottakerene skal oppleve mestring i hverdagen, og ha en opplevelse av mening, sammenheng og deltakelse i eget liv.
Med utgangspunkt i den enkelte brukerens ressurser, gis nødvendig bistand ut fra funksjonsnivå og behov, samt ønske om assistanse.
Bistanden har fokus på egenomsorg og sosiale ferdigheter. Det legges til rette for at hver enkelt bruker opprettholder sine relasjoner og sitt nettverk.
Det er i dag rundt 20 tjenestemottakere knyttet til Miljøterapeutiske tjenester, og ca 25 årsverk for å yte dem den nødvendige bistand. Alt i alt sysselsetter tjenesten omtrent 60 personer i ulike stillingsstørrelser og arbeidsforhold.

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu