Bosetting og voksenopplæring

Tjenesteområdet består av to avdelinger:

Bosetting

Bosettingsavdelingen har ansvar for bosetting av flyktninger etter de til en hver tid gjeldene kommunestyrevedtak. Familier og voksne har som regel rett på introduksjonsordningen i kommunen. Introduksjonsordningen skal kvalifisere den enkelte for arbeid eller utdanning.
Kommunen bosetter også enslig mindreårig ungdom som regel etter et vedtak etter lov om barnevernstjenester. Her gir vi et omsorgstilbud.

Voksenopplæring

Voksenopplæringa i Nesna er en skole for voksne innvandrere over 16 år og for personer med vedtak om spesialundervisning.
Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og har tilbud om 2-årig, eksamensrettet grunnskole for voksne samt spesialundervisning.
Grunnskoleopplæring for voksne
Etter Opplæringslovens § 4A-1 har de som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring rett til slik opplæring.
Spesialundervisning
Etter Opplæringslovens § 4A-2 har voksne som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, rett til spesialundervisning.

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu