Bosetting og mottak

Flyktningemottak

Midlertidig botilbud for mennesker som søker beskyttelse i Norge. Dette i påvente av at søknaden deres skal behandles. Beboerne har tilbud om deltagelse i informasjonsprogram, fritidsaktiviteter, frivillig arbeid og økonomisk hjelp.

 

 


 

Bosetting

Ansvarlig for bosetting av flyktninger. Bistå flyktninger med oppholdstillatelse i etableringsfasen. Gi en best mulig kvalifiserings- og integreringsprosess for den enkelte. Nesna kommune har vedtatt å bosette 20 personer i år. Det bosettes voksne, barnefamilier og enslige mindreårige fra 15 år- 18 år. Tjenestetilbudet er tilpasset den enkeltes behov.

 

 


 

Voksenopplæring

Tilbyr norskopplæring med samfunnskap, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne. Dette tilbys beboerne ved Nesna Mottak, bosatte flyktninger og andre med behov for norskopplæring.

 

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu