Tilbakemelding - Vi trenger din hjelp til å bli enda bedre'

For at Nesna kommune skal sikre at de tjenestene vi har er best mulig, er vi opptatt av tilbakemelding fra brukere.

Dine meninger og ideer kan være med å påvirke hvordan vi evaluerer og endrer tjenestetilbudene våre. 

Du kan gi oss tilbakemelding på: 

  • Sammen for barn og unge-modellen  
  • BTI-veilederen 
  • Verktøy 
  • Rutiner 
  • Annet 

Kontakt oss

Ranveig Lauritzen
Familieveileder - Teamleder
E-post
Mobil 90 40 21 28
Hanna Samuelsen
Familieveileder
E-post
Mobil 90 47 59 16