Generell valginformasjon

Annethvert år er det enten Stortings- og Sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg.  I år er det valg av representanter til kommunestyret og fylkestinget.

I år er det valg av representanter til kommunestyret og fylkestinget. Valgdagen avholdes mandag 11. september 2023, men du kan avgi din forhåndsstemme allerede fra 10. august.