Informasjon og status nasjonalt

Status nasjonalt vedrørende corona-viruset

Diverse lenker med informasjon om corona-virus:

Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no

Verdens helseorganisasjonVerdens helseorganisasjon

 

Nyheter fra sentrale myndigheter

  1. Regjeringen
  2. Folkehelseinstituttet
  3. NAV

Vi trenger idretten med på å beholde kontrollen over koronaviruset

08-07-2020

Som folkehelseminister og kulturminister vet vi hvor stor betydning idretten har for folkehelsen og aktiviteten i befolkningen vår. Vi skulle ønske at alle kunne drive på med idrett som før...

Les mer

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

08-07-2020

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør...

Les mer

Oppfordrer kommunene til strengere kontroll med utestedene

07-07-2020

- Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han har derfor bedt om at det sendes ut et brev...

Les mer

FNs største digitale toppmøte om bærekraftsmålene i gang

07-07-2020

FNs største digitale toppmøte går av stabelen i dag, med Norge i førersetet. Norge leder FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) og er vertskap for Høynivåforumet for bærekraftsmålene og 2030-agendaen.

Les mer

Status covid-19 uke 27 - fra 29. juni – 5. juli

08-07-2020

Ytterligere nedgang i smittespredning av covid-19 i Norge. Det viser ukerapporten for 29. juni – 5. juli fra Folkehelseinstituttet.

Les mer

Flere uhell med etsende avløpsåpnere

07-07-2020

Sample Image

Giftinformasjonen har mottatt 50% flere henvendelser om uhell med etsende avløpsåpnere. Avløpsåpnere er blant de farligste produktene som finnes i hjemmet. Dersom du svelger det må du ringe 113.

Les mer

FHI har mottatt vedtak om midlertidig forbud

07-07-2020

Folkehelseinstituttet (FHI) mottok mandag 6. juli vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

Les mer

En av fire får minst ett smertestillende legemiddel på resept

03-07-2020

Sample Image

Hver fjerde person som bor i Norge – halvannen million mennesker – fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2019, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Les mer

Raskere koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

01-07-2020

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal.

Les mer

70.000 arbeidsgivere har meldt inn opplysninger til NAV

08-07-2020

NAV er avhengig av opplysninger fra arbeidsgivere for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere, og over 70.000 arbeidsgivere har hittil meldt inn nødvendig informasjon. NAV har laget en oversikt...

Les mer

Koronakrisen: NAV jobber på spreng i sommer

02-07-2020

NAV har utbetalt 20,7 milliarder kroner til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere, og 12 stortingsvedtak er kvittert ut. NAV behandler for tiden åtte ganger flere søknader om dagpenger per uke enn...

Les mer

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

26-06-2020

Det er vedtatt at antall omsorgsdager som yrkesaktive har rett til endres fra 1. juli 2020. Endringen innebærer at alle går tilbake til vanlig antall dager, og starter på nytt...

Les mer

15 700 færre arbeidssøkere den siste uken

23-06-2020

Tirsdag 23. juni var det registrert 289 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 15 700 færre enn for en uke siden.

Les mer

Skatteoppgjøret kan gå til å dekke gjeld hos NAV Innkreving 

19-06-2020

Har du udekkede krav hos NAV Innkreving, som følge av bidragsgjeld eller feilutbetalingssak, kan hele eller deler av skatteoppgjøret ditt motregnes av NAV Innkreving for å dekke inn gjeld. 

Les mer
next
prev

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu