Informasjon fra Nesna kommune

Oppdatering fra kriseledelsen

I dagens møte i formannskapet ble alle lokale karantenebestemmelser opphevet. Vi ber fortsatt innbyggere unngå unødvendige reiser og fritidsreiser.

Status smittetilfeller

Det er per nå ikke påvist korona blant Nesna sine innbyggere.
I Nesna er det tatt totalt 26 prøver, 25 prøver er negative den siste er ikke ferdig analysert.
Helgelandssykehuset har opprettet en egen informasjonstelefon om koronavirus: 75 11 56 11

Kriseledelsens tydelige anbefaling

Smitten kommer stadig nærmere oss. Det er derfor viktig at vi holder god avstand, ikke går flere sammen og tar hensyn til hverandre. Folkehelseinstituttet og helsenorge.no har mange gode råd og veiledere som kan bidra til økt bevissthet rundt egen atferd i smittesammenheng.

Sist redigerttorsdag, 30 april 2020 20:17

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu