Informasjon fra Nesna kommune

Koronavirus: Informasjon fra kriseledelsen 25.03.2020

Nesna kommune informerer

Kommunens ledelse ved ordfører vil berømme innbyggerne for at de følger lokale og nasjonale råd. Det er en krevende tid vi er inne i og regjeringen har nylig hatt pressekonferanse hvor de strenge tiltakene videreføres. Vi i Nesna fortsetter dugnaden sammen for å hindre spredning lokalt og i regionen. Omsorg utvises på mange måter, fortsett å beskytte deg selv og andre og ta vare på hverandre.

Viktige nyheter fra Regjeringen.

Her får du informasjon om videreføring av Regjeringens tiltak:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/id2693333/

Alle som har en kritisk samfunnsfunksjon og som må arbeide har krav på omsorg for barn. Du finner mer informasjon på regjeringens side som du finner lenke til nedenunder.

https://helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler

Forbud mot å oppholde seg på fritidseiendom: 

Nesna kommune minner om at det er innført forbud mot opphold på fritidseiendom utenom egen kommune. Vi ber om at forbudet respekteres og anmoder de som har campingvogn eller fritidsbåt i Nesna kommune om å ikke besøke disse. Kommunen vil overvåke situasjonen framover og om nødvendig iverksette tiltak.

Prøvetaking: 

Det er per nå ikke påvist korona blant Nesna sine innbyggere.

I Nesna er det tatt totalt 14 prøver, samtlige av prøvene er negative.

Helgelandssykehuset har opprettet en egen informasjonstelefon om koronavirus: 75 11 56 11

Handling i butikkene: 

Vi oppfordrer alle til å følge de rådene som butikkene gir. Hold god avstand, bruk desinfeksjon der dette står fremme.

Reising mellom kommunegrenser:

De siste dagers rapporterte prøvesvar i Rana har så langt har vært negative. Kommunen anmoder likevel befolkningen om å tenke over sine bevegelser for å hindre smitte. 

Det største bidraget vi som enkeltinnbyggere kan gjøre for å hindre nye tilfeller av korona i regionen er å følge myndighetenes råd om å holde avstand til hverandre. 

 

Registrering av kompetanse og personell blant befolkningen. 

Kommunen er takknemlige for alle de som har registrert seg med kompetanse og som er klare for å bistå dersom lokalsamfunnet har behov for det.

Vi oppfordrer likevel til at flere melder seg. All kompetanse og erfaring er viktig. 

For å nevne noen så vil det kunne bli behov for IT-kompetanse, Sjåfører, helsepersonell generelt, røde korserfaring, forsvarserfaring, erfaring fra frivillig arbeid, omsorgsarbeid med mer. 

Registrer deg i kommunen og  bli med på dugnaden?

Registrer deg her: https://www.nesna.kommune.no/nyheter/item/934-coronavirus-registrering-av-tilgjengelig-personell

Opphold utenfor kommunegrensen:
«Det er nå innført forbud mot opphold på fritidseiendom utenom egen kommune. Det gis ikke dispensasjon. Nesna kommune anmoder alle om å respektere dette forbudet, også de som ønsker å benytte campingvogn, bobil eller fritidsbåt. Brudd på dette kan medføre straffeansvar.

Les og følg med på regjeringens sider her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/

Kommunen overvåker situasjonene nøye og arbeider med konkrete planer for både små og store hendelser. Det legges planer for å kunne ivareta innbyggere, infrastruktur og ivareta samfunnstjenester dersom smitte skulle inntreffe i kommunen.

Følg med på kommunens hjemmeside for nye oppdateringer.

Sist redigertonsdag, 25 mars 2020 18:04

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu