Informasjon fra Nesna kommune

Informasjon om smittevern fra Nesna Veterinærkontor 16.03.20


INFORMASJON OM SMITTEVERN FRA NESNA VETERINÆRKONTOR pr 16.03.20

Veterinærene ved Nesna Veterinærkontor må til enhver tid følge myndighetenes anbefalinger og pålegg. Det innebærer også at vi til enhver tid må holde oss løpende oppdatert om ny informasjon fra FHI og MT og de endringene som kommer fra myndighetene for øvrig.
Det er per i dag ingen påviste smitte med Covid-19 i våre kommuner. Det betyr ikke at vi ikke kan få smittede personer i tiden framover, og tiltakene må derfor vurderes fra dag til dag etter som situasjonen utvikler seg.
Vi vil så langt det lar seg gjøre kjøre normal klinisk praksis på dagtid og opprettholde akuttberedskapen som før.

Hensikt:
• Bidra til å flate ut smittekurven i samfunnet for å unngå overbelastning av helsevesenet
• Beskytte dyreeiere og veterinærer mot smitte
• Opprettholde god dyrevelferd

Protokoll:
• Dyreeiere som er satt i karantene, har luftveissymptomer eller har fått påvist Covid-19 må skaffe stedfortreder. Informer om dette når du kontakter oss så finner vi en løsning. I enkelte tilfeller kan vi undersøke og behandle dyret alene, men da må dyreeier være tilgjengelig på telefon.
• Hvis dyreeier er i risikogruppe anbefales det også at det benyttes stedfortreder.
• For gårdsbruk som har smittesluse og smittevernrutiner benyttes disse.
• For gårdsbruk som ikke har smittesluse/smittevernrutiner krever vi at det opprettes en provisorisk løsning med ren/uren sone i inngangsparti. Her må følgende være tilgjengelig:
o Rent overtrekkstøy (for eksempel kjeledress)
o Støvler
o Varmt vann (i kanne dersom ikke innlagt vann)
o Såpe
o Tørkepapir
o Hånddesinfeksjon

Så langt det lar seg gjøre følger vi anbefalingene fra FHI og anbefaler minst 1m avstand, vi unngår håndhilsing og anbefaler utvidede rutiner for vask og desinfeksjon av kontaktflater.
Med dagens smittestatus kjører vi utvidede rutiner for vask og desinfeksjon av kontaktflater i bil og vask og desinfeksjon av utstyr. Vi benytter engangshansker. Dersom smittestatusen endres kan det bli aktuelt med mer omfattende smittevernutstyr i form av engangs overtrekkstøy, briller og maske. I så fall skaffer vi til veie dette.
Kjæledyr behandles fortsatt ved vårt kontor i Skoleveien på Nesna. Kontakt oss for timeavtale. Vi anbefaler at alle kunder venter ute. Kunder som er satt i karantene, har luftveissymptomer eller har fått påvist Covid-19 skal ikke komme til kontoret og må skaffe stedfortreder. Det blir satt fram hånddesinfeksjon ved inngangspartiet og vi anbefaler at du benytter denne når du kommer inn og før du går ut. Renhold/desinfeksjon av kontaktflater på kontoret intensiveres.

Sist redigerttorsdag, 19 mars 2020 14:54

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu