Informasjon fra Nesna kommune

Vaksinering gjennom sommeren i Nesna kommune

Signaler fra myndighetene tilsier at Nesna kommune får økt mengde vaksiner i den perioden mange innbyggerne har ferie og kanskje på reise. Kriseledelsen har, sammen med kommunelegen, sett på hvordan dette kan løses på best mulig måte for å sikre at vaksineringen gjennomføres i tråd med nasjonale prioriteringer samtidig som lokale forhold ivaretas på best mulig måte.
I ferieperioden vil vaksinering gjennomføres på følgende måte:

• Innkallingstidspunkt: All vaksinering planlegges uka før den skal gjennomføres. De som skal vaksineres påfølgende uke blir oppringt innen fredag kl. 15.00, og vaksinering gjennomføres i hovedsak onsdager. Dersom distribusjon av vaksiner endres kan det bli forandringer lokalt, det vil da komme ny informasjon.
• Personer som er forhindret fra å møte til innkalt tidspunkt vil bli prioritert ved neste innkalling. Det vil ikke bli registrert hvor lenge den enkelte er forhindret fra å møte, ny innkalling skjer automatisk ved neste innkallingstidspunkt.
• Du faller ikke ut av prioriteringen selv om du har vært forhindret til å møte til vaksinering flere ganger – du blir kontaktet på nytt inntil du er ferdig vaksinert

Ingen trenger å søke/ta kontakt med kommunen eller legekontoret for å gjøre avtaler. Du blir oppringt når det er din tur.
De nasjonale bestemmelsene regulerer hvordan prioriteringen av befolkningen skal ivaretas, og kommunen kan ikke fravike disse.

Mer informasjon om vaksinasjonsprogrammet og prioriteringer finner du her: Hvem kan få koronavaksine, og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI

Kommunen har nå begynt å vaksinere personer under 60 år.

Logg inn