Informasjon fra Nesna kommune

Anbefalinger for å unngå spredning av mutert virus

 

 

Nesnas innbyggere ha vært flinke til å følge smitteverntiltakene som er iverksatt og kommunen har unngått smitteutbrudd.  

For å redusere risikoen for import og spredning av virus er det viktig at Nesna kommunes innbyggere fortsetter å slutte opp om smitteverntiltakene og unngår reiser til kommuner som har utbrudd med mutert virusvariant. 

Ring 1- kommunene

Personer som de siste ti dagene har vært i en eller flere av «Ring 1-kommunene» anbefales test selv om en ikke har symptomer. Test anbefales på dag én og dag syv. 

De samme personene oppfordrer til å unngå nærkontakt med personer utenfor egen husstand til en har fått svar på test tatt på dag syv. Hurtigtest er ikke tilstrekkelig og det skal tas PCR-test. 

De som utvikler symptomer etter å ha oppholdt seg eller vært på reise i disse kommunene oppfordres til å være hjemme fra jobb og skole inntil negativt prøvesvar foreligger. 

Ring 2-kommunene

Personer som de siste ti dagene har vært i en eller flere av «Ring 2-kommunene» bes om å vise forsiktighet og begrense antall nærkontakter på jobb/skole og i fritiden. Terskelen for å holde seg hjemme og bestille test ved symptomer bør være lav.

Her finner du oversikt over Ring 2-kommunene: https://www.helsenorge.no/koronavirus/tiltak-for-ring-2-kommuner 

 

 

 

Logg inn