Informasjon fra Nesna kommune

Nye anbefalinger etter smitteutbrudd på Østlandet

Nesna kommune har følgende oppfordring og anbefalinger etter smitteutbruddet på Østlandet.  

  • Det er viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som er rammet av smitteutbruddet.
  • Personer som de siste ti dagene har vært i Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler anbefales å teste seg selv om de ikke har symptomer. Test anbefales på dag én og dag syv. De samme personene oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå nærkontakt med personer utenfor egen husstand til de har fått svar på test tatt på dag syv. Hurtigtest er ikke tilstrekkelig og det skal tas PCR-test. 
  • For personer som utvikler symptomer etter å ha vært på reise i disse kommunene, oppfordres også husstandsmedlemmer til å være hjemme fra jobb og skole inntil negativt prøvesvar foreligger hos den som har vært på reise.
  • Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge med hjemmekontor må bedrifter gjøre egne risikovurderinger og tilrettelegge slik at kontakt med annet personell minimeres.

Innskjerpelser fra regjeringen

Regjeringen besluttet i går enda strengere regler for testing og karantene for innreisende til Norge. De nye reglene gjelder fra natt til mandag, 25. januar.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-regler-for-testing-og-innreisekarantene-for-a-stoppe-mutert-virus/id2829765/

 

Logg inn