Informasjon fra Nesna kommune

Informasjon fra kriseledelsen

Julen blir annerledes i år. Julefeiring med de nærmeste er viktig for mange. I private hjem, hager eller hytter er det anbefalt å ikke samle flere enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene. Det er åpnet for at en to dager i løpet av juletiden kan ha inntil 10 gjester.

Det er viktig at alle følger reglene for reise og karantene i forbindelse med jul- og nyttår.

Reglene om reise- og smittekarantene finnes her:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#reisekarantene

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#smittekarantene

Nesna kommune følger fortsatt situasjonen nøye og vurderer tiltak forløpende. Innbyggere bes om å overholde nasjonale smittevernregler for å unngå å utsette seg selv eller andre for unødig risiko.

For mer informasjon og råd for koronahverdagen:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-for-koronahverdagen/

Arrangører anbefales å sette seg inn i gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer/sosiale sammenkomster.

https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer

Logg inn