Informasjon fra Nesna kommune

Covid-19: Avstand, karantene og isolering

Korona distansering Folkehelseinstituttet Korona distansering

Koronaviruset (COVID-19) krever fortsatt fokus, og i sommer forventes det at flere Nordmenn enn før kommer til å feriere i Norge. 

Nesna kommuner minner om Folkehelseinstituttets (FHI) råd og retningslinjer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

Sist redigerttirsdag, 23 juni 2020 10:58

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu