Informasjon til næringslivet

Nesna - Kommunal kompensasjonsordning (covid-19)

MålMålet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.Ordningen skal også fungere…
Les mer

Logg inn