Viktige prinsipper

Viktige prinsipper

Politisk eierskap – Det er kommunen som eier Omstillingsprogrammet.

Identifiser og mobiliser sentrale aktører – Arbeidet skal være et felles lokalt løft som engasjerer næringslivet, politikere, kommune og innbyggere.

Etablere en felles virkelighetsforståelse – Åpenhet og godt informasjonsarbeid er viktig for en vellykket omstilling.

Lage gode planer – Planene skal være målrettet, og prioriterte innsatsområder med tilhørende ressursbruk skal være nøye beskrevet.

Bygg nettverk – Nettverk er viktig for utveksling av kunnskap, og kan gi gode utviklingsmuligheter.


https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/om-omstilling2/

Sist redigertonsdag, 14 april 2021 11:05

Logg inn