Omstillingsmidler

Omstillingsmidler

Omstillingsmidlene skal brukes til ledelse av omstillingsprogrammet og utvikling av gode prosjekter som kan bidra til å skape vekst i kommunen.

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet i en kommune eller region som har fått innvilget omstillingsmidler, kan søke om økonomisk bistand. Styret vedtar egne retningslinjer for tildeling av midler.

Eksempler på hva omstillingsmidlene kan brukes til:

• Utvikling av nye og eksisterende bedrifter – ikke drift
• Kompetanseutvikling
• Nettverksbygging mellom bedrifter
• Mobiliserings og tiltaksarbeid
• Administrative kostnader til ledelse av omstillingsprogrammet


https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/om-omstilling2/

Sist redigertonsdag, 14 april 2021 11:09

Logg inn