Hva er omstilling?

Hva er omstilling?

Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner eller regioner hvor mange arbeidsplasser går tapt.

Regional omstilling skal bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjonen i næringslivet samt øke utviklingsevnen hos næringsliv og kommuner. Dette er en viktig og krevende jobb.

Innovasjon Norge har fått tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Gjennom aktiv rådgivning og kvalitetssikring skal vi sammen med fylkeskommunen bidra til en god og målrettet næringsutvikling.

Kommuner med omstillingsstatus får overført ekstraordinære midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil seks år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid. De kommer med gitte rammer og krav til resultater.
https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/om-omstilling2/

Sist redigerttirsdag, 13 april 2021 20:23

Logg inn