Ordføreren om omstilling

Ordføreren om omstilling

Hvorfor skal vi omstille?

Nedlegging av det som var Høgskolen i Nesna er en krise for Nesnasamfunnet som startet da styret ved Nord universitets vedtok nedlegging av campus Nesna i 2019. Som følge av nedleggingen taper Nesna mange statlig arbeidsplasser. Det er krise for de som har sitt arbeid ved Nord universitet på Nesna og som er innbyggere i kommunen og som må flytte eller mister jobben. Det er krise for Nesnastudentene som ikke får fullført sin utdanning der de er tatt opp og som har fått en studiehverdag preget av usikkerhet og marginalisering. Det er samtidig også krise for Helgeland som mister en høyere utdanningsinstitusjon og den kraften som en regional høyere utdanningsinstitusjon representerer for innbyggere, næringsliv og samfunnet, for regionens ungdom og voksne som ikke lenger har den samme muligheten for utdanning og kompetansepåfyll der de bor og for utvikling og forskning innenfor den tidligere høgskolens kompetanseområder. Eksistensen av utdanning henger tett samme med lokalsamfunnenes og regionenes attraktivitet og mulighet til å holde på og tiltrekke seg ungdom og innbyggere. Å legge ned tidligere Høgskolen i Nesna reduserer antall utdanningsinstitusjoner og svekke utdanningstilbudet i Nord-Norge og bidrar til sentralisering og fraflytting i en landsdel som allerede lider sterkt undre mangel på folk og kompetanse. Nedleggelsen av tidligere Høgskolen i Nesna bidrar alt i alt til å svekke en Helgeland og Nord-Norges økonomiske, sosiale og kulturell bærekraft.

Da forslaget om nedlegging av campus Nesna ble lagt fram gikk kommunen, innbyggere, og alle de berørte umiddelbart i gang med å dokumentere de negative konsekvensene av forslaget. Da vedtaket om nedlegging var en realitet søkte kommunen om statlige omstillingsmidler for å kompensere for tapet av arbeidsplasser. Søknaden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å bli statlig omstillingskommune ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre. Men det var diskusjon både før og etter vedtaket. Kan omstilling hindre at vi får høyere utdanning i campus Nesna tilbake? Skal vi først og fremst kjempe for å få tilbake høgskolen eller skal vi omstille til noe annet?

Strategi- og forankringsfasen - som vi er inne i nå - skal vise hva Nesna har av næringsliv, ressurser og fortrinn, hva vi kan bygge videre på og hva vi kan få til, hva innbyggerne mener og skape forståelse for at det er krise og for omstilling. Nesna er allerede god på kriseforståelse. Umiddelbart etter forslaget om nedlegging av campus ble det mobilisert kraftig blant innbyggerne. To år etter er engasjementet like stort, til tross for Covid-19, har kommunen og Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland avhold en rekke konferanser med stor oppslutning, satt den politiske dagsorden nasjonalt, Nesnastudentene er kåret til årets navn i akademia, Folkeaksjonen har utgitt bok og nye allianser innenfor akademia og næringsliv skaper nye muligheter og prosjekter. Reetablering av høyere utdanning i campus nesna har allerede blitt en viktig del av omstillingsarbeidet.

Men Nesna er mer enn høyere utdanning og campus. Det er også industri, det er havbruk, reiseliv, landbruk og samferdsel både på øyene og på fastland. Nesna har innbyggere i alle aldre som går i barnehage, på skole og som jobber innenfor både private og offentlige sektor eller som er pensjonister og som bor på tettstedet, på øyene og på Strandlandet og Nesnastranda. På fritida er det en rekke lag og foreninger som engasjerer mange innbyggere. Noen spiller i korps eller i band, andre fotball og teater. Saniteten, historielaget, kystlaget, hagelaget, skytterlaget og idrettslaget er bare noen av de organiserte aktivitetene som bidrar til dugnad, møteplasser og sosialt fellesskap. Det er ungdom som er aktive, men det er også de som ikke finner seg til rette, eldre som er ensomme og de som sliter psykisk. Ikke alle disse utfordringene blir adressert i omstillingsarbeidet direkte, men om vi lykkes med omstillingen vil det ha stor betydning både for om vi kan sette av mer tid og ressurser til å møte utfordringene i kommunen, og ikke minst snu utviklingen med synkende innbyggertall og krypende kommunebudsjetter.

Vi som er innbyggere i Nesna kommune har ulike behov og interesser, og i nedgangstider blir det mer synlig. Det blir ofte verre før det blir bedre. Vi er en kommune i krise, men og en kommune andre vil se til. Får vi det til? Jeg håper vi om seks år kan si at vi er stolt av resultatet, at vår evne til å mobilisere, fellesskapet og kulturen var det som bidro til at vi fikk det til.

Det er nå i strategi- og forankringsfasen vi skaper grunnlaget for det videre arbeidet. Så si din mening om hvor vi skal og gi ditt innspill til visjon for Nesna, mål eller tiltak som gir impulser til nye arbeidsplasser og aktiviteter. Tusen takk til alle som har bidratt så langt, til at vi blir best mulig!

Hanne Davidsen
Ordfører

Sist redigertonsdag, 14 april 2021 12:43

Logg inn