Logo
Skriv ut denne siden

Omstillingsorganisasjonen

Nesna kommune er nå i gang med Gjennomføringsfasen.

I overgangen fra Strategi- og forankringsfasen til Gjennomføringsfasen skal kommunen velge organisasjonsform og oppnevne et styre for arbeidet. Deretter ansettes en programleder og eventuelle andre ressurspersoner. Til sammen utgjør disse omstillingsorganisasjonen, som skal utarbeide årlig planer og realisere målene i omstillingsarbeidet.
Forslag til nye planer skal godkjennes av kommunen før de søker fylkeskommunen om årlige midler.
Kommunen behandler også årsrapport, bevilger egenandel og følger opp omstillingsarbeidet.

Les mer om Gjennomføringsfasen på Innovasjon Norge 

I kommunystyremøtet 16.juni 2021 (sak 31/21) ble følgende vedtatt:

Omstillingsutvalg:
Ordfører Hanne Davidsen - leder
Opposisjonsleder i kommunestyre
Jon Neeraas - nestleder
Nina Rødahl Friis
Kathrine Schürmann
Arnt Skogsøy
Dag Ivar Dahl
Observatører: Rådmann, næringsutvikler, Nordland fylkeskommune og innivasjon Norge

Til å bistå i omstillingsarbeidet opprettes en referansegruppe bestående av:
Andreas Lie
Unni Måsøy
Ole Kolstad
Aino Olaisen
Jan Gabor

 

 

Sist redigertfredag, 16 juli 2021 11:08
Post- og besøksadresse, Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA
Telefon: 750 67 000 | E-post: postmottak@nesna.kommune.no | Organisasjonsnummer: 939600515