Omstillings-organisasjonen

Omstillingsorganisasjonen

Det er kommunen som er prosjekteier for Strategi- og forankringsfasen. De skal oppnevne prosjektorganisasjonen, avklare rollefordeling, behandle og godkjenne planene for omstillingsarbeidet samt søke fylkeskommunen om omstillingsmidler.

Prosjektorganisasjonen har ansvaret for gjennomføringen av fasen, og består av en prosjektansvarlig, en styringsgruppe og en ekstern prosjektleder. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge skal bidra aktivt i arbeidet og sikre at regionale mål ivaretas.

https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/strategi/

Eier av prosjektet: Nesna kommune

Prosjektansvarlig: Rådmann, Lill Stabell

Styringsgruppe for prosjektet: sak 20/105 vedtatt av kommunestyret 18.11.2020. Varighet til 16.juni 2021

Sammensetning:
Politikk, administrasjon: Hanne Davidsen, Ordfører, Kurt Are Einmo, varaordfører, Lill Stabell, rådmann, Kristian Sivertsen, opposisjonen
Næringslivsrepresentanter: Andreas Walnum, leder, Eirin Moe, nesteleder, Alf-Magne Jacobsen

Prosjektgruppe: Halvor Hilmersen, Hanne Maren Reistad

Prosjektleder: Knut Baglo, Proneo AS

Observatører: Øyvind Visnes, Nordland fylkeskommune, Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge

Kommunestyret i Nesna kommune skal vedta organisering av omstillingsorganisasjonen, omstillingsstyret, omstillingsplan og handlingsplan for 1. år den 16.juni 2021.

Sist redigertfredag, 16 april 2021 09:00

Logg inn