Omstillings-prosessen i Nesna

Omstilling i Nesna

De forskjellige fasene i omstillingsarbeidet

Avklaringsfasen
I Avklaringsfasen utarbeides en konsekvensanalyse for området som vurderer å søke om midler til ekstraordinær næringsutvikling.
Konsekvensanalysen skal dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle området. Det er resultatene fra konsekvensanalysen som danner grunnlag for søknaden om omstillingsmidler for kommunen eller regionen.

Strategi og forankringsfasen
I Strategi- og forankringsfasen gjennomføres analyser og aktiviteter for å vurdere omfanget av et ekstraordinært arbeid for næringsutvikling.
Arbeidet i Strategi- og forankringsfasen skal identifisere konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter som området har. I tillegg skal det foreslås mål, innsatsområder og prioritering av ressurser for omstillingsarbeidet.

Gjennomføringsfasen
I Gjennomføringsfasen skal planene for omstilling realiseres.
Det er i Gjennomføringsfasen det målrettede arbeidet med næringsutvikling starter. Nå skal omstillingsmidlene forvaltes gjennom konkrete prosjekter og tiltak for å løfte næringslivet i kommunen.


https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/strategi/

Sist redigertfredag, 16 juli 2021 11:08

Logg inn