Logo
Skriv ut denne siden

Nesna Barnehage og SFO

Nesna barnehage har 60 plasser, og eies av Nesna kommune. Til daglig har vi ca 45 barn mellom 0 og 6 år, fordelt på 3 baser.  Barnehagen gir også tilbud om skolefritidsordning. Vi har erfarne pedagoger, fagarbeidere og assistenter i et godt arbeidsmiljø. Vårt mål er glade og friske barn, med god sosial handlingskompetanse. Våre viktigste arbeidsmetoder er lek, anerkjennende kommunikasjon, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi besøker ofte med et småbruk med sauer, hester, høns, katt og kaniner.

 


 

Bibliotek

Tjenestene står til disposisjon for alle. Nesna bibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek som er lokalisert ved Nesna skole, med egen inngang. Her finner du spennende titler og materiell for barn, ungdom og voksen. Er det noe du lurer på, er det bare å ringe, sende en e-post eller spørre i skranken.

 


 

Musikk- og kulturskole

Nesna musikk- og kulturskole gir undervisning og driver utøvende virksomhet. Målgruppe for undervisningen er primært grunnskolens elever, men vi gir også tilbud til både eldre og yngre brukere. Den utøvende virksomheten har som mål å bidra til profesjonell kulturspredning i Nesna og omegn.
Musikk- og kulturskolen tilbyr instrumentalundervisning - individuelt og i gruppe. Tilbudet er avhengig av lærernes kompetanse. For tida tilbyr vi sang, klaver, gitar, fløyte og blokkfløyte. I tillegg har vi barnekor (1.-4. klasse) og vokalgruppe for mellomtrinnselever. Avhengig av kapasitet selger vi også instruksjonstimer til kor, korps og andre interesserte.
Ensemble Borealis er den utøvende delen av Musikkskolen. For en rimelig penge kan musikerne - for tida en sanger, en pianist og en blokkfløytist - leies til spilleoppdrag, som gruppe eller enkeltvis. Vi kan også hjelpe deg med å formidle elever til opptredener.

 


 

Skole

Nesna skole består av to avdelinger med felles ledelse. Skolen har høy faglig kvalitet med dyktige lærere og elever. Nesna barne- og ungdomsskole har et nytt skolebygg og ble tatt i bruk høsten 2008. Avdelingen har omtrent 215 elever. Tomma skole har 5 elever i rommelige skolelokaler, og har blant annet nyrenovert svømmebasseng.

 

 

Post- og besøksadresse, Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA
Telefon: 750 67 000 | E-post: postmottak@nesna.kommune.no | Organisasjonsnummer: 939600515