Nesna musikk- og kulturskole

musikkNesna musikk- og kulturskole er en ressurs til glede for kommunens innbyggere. Gjennom sin virksomhet skal skolens ansatte og brukere bidra til at Nesna blir en kulturkommune. Vi tilbyr instrumentalundervisning på alle nivå. Barn 0-16 har første prioritet; videre ungdom, studenter og voksne ut fra kapasitet. Nesna musikk- og kulturskole gir for tida undervisning på sang, barnekor, klaver og fløyte/blokkfløyte. I tillegg tilbyr vi gitar begynneropplæring. Vi kan levere dirigent-, instruktør- og musikertjeneste til lokale amatører eller profesjonelle. Musikk- og kulturskolen selger tjenester til babysang, barnehagene og Nesna skole, der vi har ansvaret for musikkundervisningen i 5.-10. klasse.

Trio Nesna er navnet musikk- og kulturskolens ansatte benytter når de opptrer som distriktsmusikere. Dette er en integrert del av virksomheten, og tjenesten har som mål å være en ressurs for kommunens innbyggere. Gjennom egne konserter og medvirkning i andres prosjekter gir musikerne skolens elever og andre kunstnerisk inspirasjon og opplevelse. Barn, unge og eldre gis spesielt tilrettelagte tilbud. I tillegg deltar Trio Nesna i regionale prosjekter på høyt kunstnerisk nivå sammen med distriktsmusikerne i nabokommunene.

Ensemble Borealis er navnet musikk- og kulturskolens ansatte benytter når de opptrer som distriktsmusikere. Dette er en integrert del av virksomheten, og tjenesten har som mål å være en ressurs for kommunens innbyggere. Gjennom egne konserter og medvirkning i andres prosjekter gir musikerne skolens elever og andre kunstnerisk inspirasjon og opplevelse. Barn, unge og eldre gis spesielt tilrettelagte tilbud. I tillegg deltar Ensemble Borealis i regionale prosjekter på høyt kunstnerisk nivå sammen med distriktsmusikerne i nabokommunene.

Våre tilsatte

  • Espen Alvim er sanger/sanglærer. Han har sin utdanning fra Institutt for musikk, NTNU, og har jobbet som frilanssanger. Espen har i tillegg erfaring som kordirigent, komponist og arrangør.
  • Tove Sjåfjell er pianist/pianolærer. Hun har studert i Tromsø og Helsinki og har lang erfaring som pedagog og utøver.
  • Sjur Berglann er blokkfløytist og lærer på fløyte/blokkfløyte og gitar. Utdanning fra Musikkonservatoriet i Tromsø og allsidig erfaring som pedagog og utøver.

Her kan man søke plass på Nesna musikk- og kulturskole

Logg inn