Legetjenesten

Om legetjenesten

Legetjenesten i Nesna har 2 stillingshjemler. I tillegg har kommunen turnuslege. Kommunen har ikke vaktsamarbeid med andre.

Kommunen har ett legekontor. Det er 2 stillinger for legesekretærer. Legekontoret tar imot med. studenter fra UNN.
Alle fastboende innbyggere i kommunen har krav på fastlege. Legekontorene har oversikt over dette. Legene utfører også tilsynsoppgaver i sykehjem, helsestasjon, skoler og smittevern.

Kommunens smittevernlege er Illka Maapalo.
Fungerende kommunelege Katarzyna Gabriel.

Pris for tjenesten
Pris på legetjenesten vil variere ut fra diagnose og behandling. Egenandel hos lege blir nå automatisk registrert hos NAV, og de som har store utgifter til helsetjenester vil få utstedt frikort.


Åpningstider:

Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 08.30 til 14.30
Tirsdag 08:30 til 12.00
(stengt mellom 12 og13 alle dager)

Telefon: 750 67 210

Legevakt:
Telefon 116 117

_____________________


Besøkslegen.no


Logg inn