Bosetting og voksenopplæring

Bosetting

Ansvarlig for bosetting av flyktninger. Bistå flyktninger med oppholdstillatelse i etableringsfasen. Gi en best mulig kvalifiserings- og integreringsprosess for den enkelte. Nesna kommune ønsker å bosette flyktninger hver år. Det bosettes voksne, barnefamilier og enslige mindreårige fra 15 år- 18 år. Tjenestetilbudet er tilpasset den enkeltes behov.

 

 


 

Voksenopplæring

Tilbyr norskopplæring med samfunnskap, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne. Dette tilbys beboerne ved Nesna Mottak, bosatte flyktninger og andre med behov for norskopplæring.

 

Logg inn