Næring

Næringsfond

Nesna kommunes næringsfond består av et statlig næringsfond (Næringsfond 1) og gründerfond og et kommunalt næringsfond (Næringsfond 2). Det statlige næringsfondet og gründerfondet blir årlig tilført midler fra Nordland Fylkeskommune. Det kommunale næringsfondet blir eventuelt tilført egne midler.

Næringsfond 1 skal blant annet brukes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen og videreutvikle eksisterende virksomheter.
Gründerfondet er beregnet på unge søkere med konkrete planer som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.
Næringsfond 2 har som mål å skape, bevare og videreutvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for fremtidig næringsutvikling.
Vedtektene skal evalueres i løpet av 2016.

For alle fondene skal det søkes gjennom regional forvaltning: www.regionalforvaltning.no

pdf Vedtekter næringsfond 1 (133 KB)

pdf Vedtekter næringsfond 2 (132 KB)

sykkel

Logg inn