Kulturpolitikk

Aktivitetsstøtte

Oppvekst og kulturetaten i Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler. Aktivitetsstøtte kan gis til for faste kulturaktiviteter (trening, øvelser, møter, kulturkvelder og lignende). Det er lagets aktivitet som danner grunnlaget, og aktivitetsstøtten fordeles matematisk i forhold til det enkelte lag sine aktivitetspoeng.

 

 


 

Kulturpris

Nesna kommune deler hvert år ut en kommunal kulturpris. Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon og motivasjon for kulturarbeidere i Nesna kommune.
Kulturprisen kan tildeles for aktiviteter innenfor hele kulturområdet, og skal primært gå til enkeltpersoner bosatt i Nesna kommune. Prisen kan også tildeles lag, foreninger og lignende.

 

Logg inn