Om Nesna kommune

Om Nesna

Nesna er en kommune på Helgeland i Nordland, som grenser mot Rana i øst, til Lurøy i nord, Leirfjord i sør og i vest mot Dønna. Kommunen består av tettstedet Nesna, samt Nesnaøyene Hugla, Handnesøya og Tomma.

Nesna har et lite og kompakt kommunesentrum med butikker og servicetilbud. Nesna kommune ligger i midt i smørøyet mellom byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen, med kun 60 minutters reisetid. Alle tre byene har flyplass.

Kystriksveien passerer gjennom kommunen. Mellom Nesna og Nesnaøyene er det fergesamband og Hurtigruten har daglige anløp, med avgang 05.30 for nordgående og kl 11:15 for sørgående. Nordlandsekspressen mellom Bodø og Sandnessjøen anløper Nesna to ganger om dagen. I tillegg er det daglige anløp av hurtigbåt og regionpendel.

Bildet viser Hurtigruten som anløper Nesna på 17. mai

Det er svært god barnehagedekning i kommunen som har tre barnehager. Nesna har en relativt ny og tidsriktig barne- og ungdomsskole, samt en videregående skole, Kristen Videregående skole - Nordland (KVN). I tillegg finner vi Høgskolen i Nesna, en viktig og tradisjonsrik utdanningsinstitusjon for hele regionen. Med andre ord er det faktisk mulig å begynne i barnehagen og gå hele skoleløpet til en er ferdig utdannet fra høgskolen.

Nesna kommune har tradisjonelt vært en landbrukskommune, men flest arbeidsplasser finner vi i dag innen utdanningssektoren og offentlig forvaltning. I kommunen er det også etablert en totalleverandør av innovative løsninger, tjenester og produkter innenfor offshore, energi og maritim industri. På øyene finnes det variert aktivitet, blant annet innen oppdrett og fiskeindustri. I tillegg finnes mange andre viktige og solide arbeidsplasser.

Nesnaøyene framstår som perler på Helgelandskysten og er godt besøkt av turister og hyttefolk. Campingen på Nesna er helårsåpen med hytter, leiligheter/ rom og tilbyr Nord Norges største utendørs vannsklie!

Bildet viser "Laiv" i Bjørndalen i Nesna

Nesna skilter med kunnskaps- og kulturkommunen på Helgeland og det er ikke uten grunn. Distriktsmusikere og en stor musikk- og kulturskole gir voksne og barn rike muligheter til å utvikle sine musikalske sider.
Nesna har nærmere 70 lokale lag og foreninger så det er stor bredde på aktivitetsnivået. Det er kanskje det som gjør kommunen så unik; En kan velge å vrake i aktiviteter. Det pulserende miljøet rommer fastboende, studenter og mennesker fra andre nasjoner; noe som en vanligvis finner i mer urbane strøk, gjør seg gjeldende på et lite sted som Nesna. Det er anslagsvis 30 ulike nasjonaliteter i kommunen, så Nesna er virkelig et inkluderende og flerkulturelt samfunn.
Med nærhet til både fjord, skjærgård og fjell har innbyggerne rike muligheter til en aktiv fritid med naturopplevelser.

Velkommen til Nesna!

Sist redigerttirsdag, 13 oktober 2015 23:45

Logg inn