Ansatte - etter avdeling

Barnevern

Bibliotek

Felleadministrasjonen, økonomi

Fellesadministrasjonen

Leder familietjenesten

Fellesadministrasjonen, Arkiv og servicetorg

Politisk sekretær / Arkivleder

Flyktningetjenesten

Helse og omsorg

Hjemmebaserte omsorgstjenester

Miljøterapeutiske tjenester

NAV

Nesna barnehage

Styrer for Nesna barnehage

Nesna frivilligsentral

Nesna musikk- og kulturskole

Lærer/distriktsmusiker

Nesna skole

Nesna sykehjem

Plan og utvikling

Ingeniør vei, vann og bygg
Avdelingsleder Plan og Utvikling

Renhold

Logg inn