Ansatte - etter avdeling

Barnevern

C

H

I

L

Bibliotek

A

Felleadministrasjonen, økonomi

D

L

M

Fellesadministrasjonen

B

F

H

Samfunns- og næringsutvikler

L

T

Leder familietjenesten

Fellesadministrasjonen, Arkiv og servicetorg

L

S

Politisk sekretær / Arkivleder

W

Flyktningetjenesten

H

Helse og omsorg

A

B

E

I

K

R

Hjemmebaserte omsorgstjenester

L

Miljøterapeutiske tjenester

I

K

R

NAV

I

M

S

Nesna barnehage

H

Styrer for Nesna barnehage

Nesna frivilligsentral

M

Nesna musikk- og kulturskole

K

S

Lærer/distriktsmusiker

T

Nesna skole

B

J

M

T

Nesna sykehjem

S

Omstillingsprosjekt

B

Programleder - Omstilling

Plan og utvikling

B

Ingeniør vei, vann og bygg

D

E

I

P

S

T

Avdelingsleder Plan og Utvikling

Renhold

T

Logg inn