Nyheter

Barnehageplass

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert mandag, 08 mars 2021 14:15
 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NESNA KOMMUNE: I Nesna kommune er det fire barnehager: Rabben barnehage, privat barnehage Rødstua barnehage, privat barnehage Nesna barnehage, kommunal barnehage Tomma bedriftsbarnehage, privat barnehage Søknaden…
Les mer

Vaksinering i Nesna 65-85 år

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert mandag, 30 november -0001 00:43
  Alle beboere ved Nesna sykehjem er nå fullvaksinert og kommunen er i gang med å vaksinere aldersgruppen 65 til 85 år. Har du meldt deg til vaksinering vil du…
Les mer

Tid for avlesing av vannmåler

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert mandag, 30 november -0001 00:43
Det er nå tid for avlesing av vannmåler. Abonnenter med vannmåler skal ha fått tilsendt skjema for avlesing.   Vi ber om at målerstanden avleses snarets og signert skjema returneres til…
Les mer

Vaksinering av innbyggere i Nesna kommune

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert tirsdag, 12 januar 2021 18:35
Nesna kommune har startet vaksineringen mot Covid-19. Alle sykehjemsbeboere er vaksinert. Vaksinen vil videre tilbys alle over 85 år, deretter de over 65 år før resten av befolkningen.
Les mer

Landbruk er viktig for Nesna

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert mandag, 30 november -0001 00:43
Landbruk og landbruksbasert virksomhet har stor betydning for verdiskapning og sysselsetting i mange kommuner i Nord-Norge. Nibio i samarbeid med flere aktører har nå synliggjort dette i vedlagte rapport. Rapporten…
Les mer

Overgang fra kommunal til statlig skatteinnkreving

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert mandag, 30 november -0001 00:43
Informasjon om overgangen fra kommunal til statlig skatteinnkreving Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i…
Les mer

Åpningstider for biblioteket i sommer

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert onsdag, 30 juni 2021 10:34
Biblioteket holder sommerstengt 21. -27. juni Åpningstider i sommer: Tirsdag  11 -15 Onsdag  10 -16 Torsdag 11 - 15 Smittevernregler for bruk av biblioteket Vanlige åpningstider igjen fra tirsdag 24…
Les mer

Kulturminneplan for Nesna kommune

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert tirsdag, 29 juni 2021 14:18
Her finner du vedtatt kulturminneplan for Nesna kommune:https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/oppvekst-og-kultur/364-kulturminneplan-nesna-kommune/file   Oversikt over førreformatoriske kulturminner i Nesnahttps://www.nesna.kommune.no/filarkiv/oppvekst-og-kultur/365-forreformatoriske-kulturminner-i-nesna/file   Oversikt over nyere kulturminner i Nesnahttps://www.nesna.kommune.no/filarkiv/oppvekst-og-kultur/366-oversikt-over-nyere-kulturminner-i-nesna/file
Les mer

Logg inn