Nyheter

  • Publisert i Nyheter
  • Sist redigert tirsdag, 04 september 2018 18:14


Nesna logohelgelandmuseum

Velkommen til konferanse
NYE 100 ÅR

6. september 2018
Nord Universitet Nesna

 

Høyere utdanning og lærerutdanning på Helgeland fyller 100 år i 2018. Nesna kommune og Helgeland Museum arrangerer i den forbindelse en utdanningspolitisk konferanse for å sette søkelys på betydningen av høyere utdanning på Nesna og Helgeland. Vi har invitert en samfunnsdebattant, en forsker, representant fra rektorat, næringslivsleder, stortingsrepresentanter, ordførere og studenter for gi sine perspektiver på betydningen av lokal høyere utdanning på Nesna og Helgeland.

Les mer

Korpset Blanke Messingen fra Handnesøya vinner årets kulturpris!

  • Publisert i Nyheter
  • Sist redigert mandag, 30 november -0001 01:00

Årets vinner er en forholdsvis ung Handnesøyværing, som kom til verden i 1994, etter at noen ildsjeler på øya tok initiativ til det.
Denne Handnesøyværingen bidrar til å skape samhold og aktivitet i lokalsamfunnet, og bidrar til integrering, språkopplæring, kulturarrangementer og sosialt fellesskap.
Årets vinner er en levende kulturinstitusjon som bidrar med aktiviteter på øya gjennom hele året; de opptreden på julegrantenningen, i kapellet på julaften og ved å spille ut jula på nyåret. De har konsert i påsken for fastboende og hyttefolk, og de stiller selvsagt opp på 17.mai!
Årets vinner har ifølge et av medlemmene; flat struktur, lav terskel, lavt øvepress og kaffepause hver øving. Det skal være framsnakking og null toleranse for slarv, og alle skal føle seg velkommen.
Årets vinner er altså en 24-åring som for øyeblikket har 13 medlemmer. Prosentvis en meget respektabel andel av befolkningen på øya.

På Handnesøya er det som kjent mange folk fra ulike nasjoner innom for kortere eller lengre perioder. Det har ifølge en annen informant vært russiske sangere som har blitt utmerkede hornister, en tysk felespiller som viste seg å være en fantastisk trommeslager, en amerikansk saksofonist, to tyske klarinettister, en italiener som fikk oppdrag som trommeslager en 17.mai fordi han kunne lese noter og hadde tatt i en tromme før og enda flere til. Alle som kommer til øya blir invitert og involvert, og det er plass til alle i dette korpset!

Den faste besetningen sies å ha et herlig pågangsmot og holder koken jevnt og trutt. Det er en fantastisk gjeng som i høyeste grad gjør et uvurderlig kulturarbeid på øya si. Mange har mye å lære av den innsatsen de gjør både for seg selv og andre som oppholder seg på øya. Det er virkelig noe å være stolt over!

Årets vinner er et symbol på fellesskap, integrering, omtanke og det å ta ansvar for andre og bidra til samfunnet på forbilledlig vis!
Årets vinner er et symbol på inkludering og på hvordan en selv er med på å skape sin egen hverdag positiv og lystbetont.
Årets vinner er i distriktspolitisk ånd og viser at selv om sterke krefter i samfunnet jobber for at folk flest skal bo i byen, så er det i høyeste grad liv laga på bygda!
Noen sa engang at folk flest bor i Kina, vel: På Handnesøya kan man like fullt si at folk flest spiller i korps!

Nesna kommune gratulerer Blanke Messingen med årets kulturpris!

Les mer

BÆSJ og TISS og DOPAPIR....

  • Publisert i Nyheter
  • Sist redigert torsdag, 19 april 2018 09:34

BÆSJ

TISS

DOPAPIR

... er alt som skal i do.

Putter du andre ting i do, kan det føre til at rørene tetter seg!

 

DETTE SKAL IKKE I DO!

Q-tips, våtservietter og fett er tre av tingene som tetter igjen kloakkrørene våre og lager problemer.

 

Q-TIPS

Q-tips løser seg ikke opp i vann, og setter seg fast i rørene.

 

VÅTSERVIETTER

Våtservietter løser seg ikke skikkelig opp, og samler seg i store baller som tetter rørsystemet.

 

FETT

Fett fra matlaging som helles i vasken eller i do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker uønsket dyr også.

 

Teknisk etat takker for godt samarbeid!

Les mer

Skoleruta 2018/2019

  • Publisert i Nyheter
  • Sist redigert mandag, 30 november -0001 01:00

Driftsstyret har i sitt møte 22. februar vedtatt følgende skolerute for skoleåret 2018/2019:

 

  Man Tirs Ons Tors Fre Sum Merknader
Aug   2 2 2 2 2 10 Skolestart er 20. august
 Sept  4 4 4 4 4 20  
 Okt 4 4 4 3 3 18 Høstferie: 8.-12. oktober
 Nov  4 4 4 5 5 22  
 Des  3 3 3 3 3 15 Siste skoledag: 21. desember
 Jan  4 4 4 5 4 21 Første skoledag: 3. januar
 Feb  4 4 4 4 4 20  
Mar 3 3 3 4 3 16 Vinterferie: 4.-8. mars
Apr 3 4 3 3 3 16 Påskeferie: 15.-22. april
Mai 4 4 4 4 3 19 Elevfri: 31. mai
Jun 2 3 3 3 2 13

Pinse: 8.-10. juni
Siste skoledag: 20. juni

Sum: 37 39 38 40 36 190  
Les mer

Informasjon om gjerdehold

Grannegjerde
Av gjerdelova (lov om grannegjerde av 5 mai 1961), § 3 framgår det at det er forbudt å ha gjerde som kan være farlig for folk eller husdyr. Videre sier loven at farlige gjerderester skal fjernes. I § 5 står det at gjerder som «ikkje vert halde oppe lenger» skal grunneierne ta bort gjerdet eller gjerderestene som kan være farlige. Dersom grunneierne ikke har ansvar for hver sin del av gjerdet, skal kostnadene med å fjerne det deles mellom dem.
Når det er en annen enn eieren som driver eiendommen, har både eieren og brukeren av eiendommen ansvar for gjerdeholdet. Etter bestemmelsene i gjerdeloven er det grunneier, evt. den som bruker eiendommen som plikter å sørge for at gjerde er i forsvarlig stand.

Utmarksgjerde
Gjerdelova gjelder også utmarksgjerde. Grannegjerdelova sier noe om «rett» til å ha gjerde, og «tvang» til å holde gjerde. Med «tvang» menes ofte gjerdeplikt. En får plikt til å holde gjerde mot en granneeiendom eller mot for eksempel felles utmarksbeiteområde.

Piggtråd
Det er nå forbud mot piggtråd. Når materiale i gamle gjerder må skiftes ut så kan det ikke lenger brukes piggtråd. Dette forbudet kom i 2010 gjennom ny dyrevelferdslov. Det er Mattilsynet som forvalter dyrevelferdsloven.
Kommunenes ansvar

Kommunene har ikke noe ansvar for gjerdehold, hverken grannegjerde eller utmarksgjerde. Slike saker er privatrettslig. Det kommunen kan gjøre er å informere og oppfordre. Grunneiere og jordleiere oppfordres til å ha jevnlig tilsyn og vedlikehold av oppsatte gjerder. For å unngå tvil og misforståelser anbefaler vi også at forhold rundt gjerdeholdet tas med inn i eventuelle jordleieavtaler spesielt.

Vedlagt er en artikkel fra Norsk Sau og Geit, www.nsg.no av jordskifteoverdommer Magne Reiten om gjerdeplikt og ordning av gjerdehold.
http://www.nsg.no/getfile.php/1334680/_NSG-PDF-filer/Beitebruk/Beiterett%202/Pdf-filer/Gjerder/Gjerdeplikt%20og%20ordning%20av%20gjerdehald.pdf

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu