Kunngjøringer og høringer

Varsel om planoppstart og høring/offentlig ettersyn av planprogram – kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Etter formannskapets vedtak i møte 31.01.18 varsles planoppstart for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. I henhold til plan- og bygningslovens §11-12 og 11-13 legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger og planprosessen med frister og opplegg for medvirkning.
 
Forslag til planprogram kan lastes ned her eller sees på rådhuset.
 
Planprogrammet er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, avklare viktige problemstillinger og angi behov for utredninger samt beskrive hvordan planleggingen er tenkt gjennomført. Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides så på bakgrunn av planprogrammet. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.
 
Høringsperiodene er satt til 14.02.18 – 03.04.18.
Merknader og innspill til planprogrammet sendes Nesna kommune på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna.
Spørsmål kan rettes til Halvor Hilmersen, tlf. 932 48 441, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Sist redigerttirsdag, 13 februar 2018 15:03

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu