Kunngjøringer og høringer

Kunngjøring av fastsatt planprogram for detaljregulering Langsetvågen industripark

Formannskapet har i møte 31.01.2018 fastsatt planprogram for detaljregulering av Langsetvågen industripark.
Fastsatt planprogram er oppdatert i henhold til formannskapets vedtak. Planprogrammet omhandler hvilke temaer
som skal konsekvensutredes for å kunne utarbeide et forslag til reguleringsplan.
 
Vedtaket kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterlige innspill når forslag til reguleringsplan blir lagt ut på høring.
Sakens dokumenter kan lastes ned her og er også lagt ut på Nesna rådhus.
Sist redigertmandag, 12 februar 2018 08:20

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu