Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn av søknad om graving og deponering - Statens vegvesen - Nesna fergekai

Statens vegvesen har søkt Fylkesmannen om tillatelse til mudring og sprengning ved Nesna fergekai, Nesna kommune.

 

Formålet med tiltaket er å sikre at større, dyptgående ferger kan anløpe fergekaien ved å øke dybden i innseilingen.

Arbeidet omfatter mudring av inntil 1478 m3 masser over et areal på 1955 m2 i forkant av fergekaien.Innseilingen skal utdypes til -7,4 m og

løsmassene skal tas på land med lekter og vil fraktes til godkjent deponi i Mo i Rana. Sprengsteinsmassene skal leveres til massetaket i Nesna.

Gravingen av løsmasser skal gjøres med lukket grabb, så man forventer at spredningen av finstoffer blir

relativt lav. Sprengte steinmasser skal mudres med åpen grabb.


Det framgår av miljøkartleggingen at det ikke er påvist verdier over tilstandsklasse II (god miljøtilstand) i innseilingen.

Unntaket er konsentrasjonen av antibegroingsmiddelet TBT (tributyltinn), der analyseresultatene viser at

forurensningssituasjonen for dette stoffet kan klassifiseres som moderat (tilstandsklasse III). Det ble forsøkt tatt tre

sedimentprøver, men på grunn av stein og berg var det kun en prøve det lyktes å få opp.


Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert fuglearter (svartbak, teist, fiskemåke, hettemåke m.fl.) som er

kategorisert som truet eller nær truet i havnen. Arbeidet har planlagt oppstart primo 2018.

 

Søknaden er lagt til offentlig gjennomsyn hos Nesna kommune, og på Fylkesmannens nettside: www.fmno.no.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50.

Eventuelle merknader sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 19. desember 2017.

 

 

Sist redigerttirsdag, 21 november 2017 14:39

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu