Kunngjøringer og høringer

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN – Kommunedelplan for Nesna Sentrum 2017-2027 (Sentrumsplanen)

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Nesna kommunestyre i møte 01.02.2017 rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum - Sentrumsplanen.
Vedtak og plandokumenter er tilgjengelig på rådhuset og kunngjort på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no
Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jfr. § 11-15 i plan- og bygningsloven.
Vedtak av rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum forutsetter hel eller delvis oppheving av flere utdaterte detaljreguleringsplaner.
Planoppstart for oppheving av detaljplaner varsles i egen artikkel.
 
Plandokumentene for Sentrumsplanen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.
Dokumentene og saksprotokoll for endelig vedtak kan lastes ned nedenfor.
 

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu