Kunngjøringer og høringer

Frist for å søke barnehageplass 17.03

Nesna barnehage Kenneth Solfjeld Nesna barnehage

Frist for å søke barnehageplass i samtlige barnehager i kommunen er 17.03.17

Søknadsskjema fås i servicetorget, eller i de enkelte barnehagene.

Søknad kan sendes den enkelte barnehage, eller Nesna kommunes postmottak

Postmottak
Nesna kommune
Movegen 24
8700 Nesna

Vi ønsker alle nye barn velkommen til Nesna kommune!

Logg inn