Kunngjøringer og høringer

Justering av gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2017

Kommunestyret i Nesna har i møte 14.12.2016 i sak 57/16 vedtatt justering av følgende gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2017:                                                                                                                                            

Gebyr med hjemmel i delingsloven.

Gebyr med hjemmel i bygningsloven.

Fastgebyr for vann og kloakk.

Målt gebyr og pr.m2.

Renovasjonsavgifter.

Husleiesatser.

Eiendomsskatt, feieavgift, tilknytningsavgift og havneavgiftene økes ikke.

Mvh

Plan og Utvikling

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu