Kunngjøringer og høringer

PRESSEMELDING AD SALG AV LANGSETVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE:

Som utlyst i prospekt og senere skriv fra Nesna kommune var fristen for å inngi tilbud om kjøp av hele eller deler av Langsetvågen Industriområde satt til den 17.1.2017, klokken 13.00. Tilbudsåpning skjedde klokken 14.00 ved at 4 av kommunens representanter foresto åpningen. Det har innkommet 2 tilbud. Det ene tilbudet gjelder kjøp av hele det areal kommunen har lagt ut for salg, inklusive kaianlegg. Det andre tilbudet gjelder kun kaianlegget med tilhørende grunnarealer.

Det er tatt forbehold og forutsetninger som nærmere må vurderes. Verdien av forbeholdene og forutsetningene må også vurderes. Det er ikke grunnlag for å offentliggjøre de reelle verdier av tilbudene før denne vurderingen er gjort. Begge tilbud vil nå bli underlagt saksbehandling fra kommunens side og forventes behandlet i kommunestyret den 1.2.2017.

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu