Kunngjøringer og høringer

Kontortid for ergoterapeut

Mandag 08:00-15:30
Tirsdag 08:00-15:30
Onsdag 08:00-15:30
Torsdag 08:00-11:30

Telefon 75 06 72 44/941 59 608
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer

Ergoterapeut - Ferieavvikling

Ergoterapeuten har ferie fra og med uke 29 (16.07.18) til og med uke 34 (20.08.18).

Akutte henvendelser som omhandler hjelpemidler, reperasjoner av hjelpemidler etc., gjøres via servicetorget, tlf.: 75 06 70 00.

Vi ber om at øvrige henvendelser til ergoterapeuten avventes til etter ferieavviklingen.

 

Les mer

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan – Langsetvågen Industripark

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 50/18 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for
Langsetvågen Industripark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 02.07-24.08.2018
 
Planforslaget legger til rette for utvidelse av Langsetvågen industriområde vestover mot Skogsøya og en mindre utvidelse med
utfylling mot Langsetvågen/Engentjønna. Det reguleres også for havneområder i Litlsjona med kai, molo og akvakultur, samt areal
for infrastruktur og massedeponi på land og i sjø.
 
Planforslaget og tilhørende dokumenter kan ses på rådhuset eller lastes ned her. Plandokumentene kan også fås på papirformat.
Offentlige instanser og berørte grunneier tilskrives direkte. Spørsmål angående planforslaget kan rettes til
Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .
 
Høringsuttalelser sendes Nesna kommune, Plan og utvikling, Movegen 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 24.08.2018.
 
Plandokumenter:
 
Bakenforliggende dokument:
 
Les mer

Høring samfunnsdelen av kommuneplan 2018-2030

Nesna kommune arbeider med ny strategisk plan. Den skal legge føringer for hva kommunen skal satse på og hvordan vi skal nå målene våre. I den forbindelse gjennomfører Nesna kommune et omfattende hørings- og medvirkningsarbeid i hele kommunen.
I tillegg til høring av barn og unge, eldre, bygdelag, næringsliv, bedrifter og lag og foreninger ønsker vi å nå akkurat Deg.

Klikk her for å se innsendte høringsbidrag og hvordan du kan delta i høringen.

Les mer

REGULERINGSPLAN FOR LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - Varsel om utvidelse av planområdet

Multiconsult varsler, på vegne av forslagsstillerne Mo industripark AS og Westcon AS, utvidelse av planområdet
for pågående private detaljregulering av Langsetvågen industripark.
 
Bakgrunnen for endringen er at man ikke lenger ser det som aktuelt å fylle opp Engentjønne, men ønsker å legge til rette for 
annen bruk eller deponering av overskuddsmasser.
 
Varslingsbrevet kan lastes ned nedenfor.
 
Spørsmål kan rettes til:
Multiconsult v/ Sissel Enodd tlf. 73103263/45269562, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Uttalelser til varselet sendes innen 09.05.18 til:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller
Multiconsult v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu