Kunngjøringer og høringer

Privat reguleringsplan, LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - varsel om planoppstart og off. ettersyn forslag til planprogram

LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning 

Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Langsetvågen Industripark. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Mo industripark AS og Westcon AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Planen skal legge til rette for utvikling og utvidelse av Langsetvågen industripark. Det skal planlegges for:

  • Nye næringsarealer til industri, lager og hotell/overnatting for arbeidere
  • Nye kai- og havneområder i sjø blant annet for rigger/plattformer til kai og opplag
  • Sjøareal for oppankring av rigger/plattformer
  • Småbåthavn med tilhørende anlegg i Langsetvågen
  • Oppfylling i Langsetvågen og Engentjønna med overskuddsmasser fra opparbeiding av næringsarealer. Det vil bli vurdert å regulere fyllingsarealene til dyrka mark, lager, parkeringsplass ol.

Informasjonsmøte den 24.08.17

Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Nesna Rådhus den 24. august 17 kl. 19.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 6. september 2017 til:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562 

Les mer

Privat reguleringsplan, LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - varsel om planoppstart og off. ettersyn forslag til planprogram

LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning 

Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Langsetvågen Industripark. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Mo industripark AS og Westcon AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Planen skal legge til rette for utvikling og utvidelse av Langsetvågen industripark. Det skal planlegges for:

  • Nye næringsarealer til industri, lager og hotell/overnatting for arbeidere
  • Nye kai- og havneområder i sjø blant annet for rigger/plattformer til kai og opplag
  • Sjøareal for oppankring av rigger/plattformer
  • Småbåthavn med tilhørende anlegg i Langsetvågen
  • Oppfylling i Langsetvågen og Engentjønna med overskuddsmasser fra opparbeiding av næringsarealer. Det vil bli vurdert å regulere fyllingsarealene til dyrka mark, lager, parkeringsplass ol.

Informasjonsmøte den 24.08.17

Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Nesna Rådhus den 24. august 17 kl. 19.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 6. september 2017 til:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562 

 

 

Les mer

VARSEL OM PLANOPPSTART – OPPHEVING AV ELDRE DETALJREGULERINGSPLANER

Vedtak av rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum forutsetter hel eller delvis oppheving av flere utdaterte detaljreguleringsplaner.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles planoppstart for områder på Nesna tettsted vist på kart. Formålet med planarbeidet er å oppheve utdaterte detaljreguleringsplaner.
Områdene vil etter oppheving reguleres av vedtatt Kommunedelplan for Nesna Sentrum. Plandokumentene er tilgjengelig på rådhuset og kunngjort på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no
Direkte berørte grunneiere er tilskrevet.
 
Les mer

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN – Kommunedelplan for Nesna Sentrum 2017-2027 (Sentrumsplanen)

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Nesna kommunestyre i møte 01.02.2017 rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum - Sentrumsplanen.
Vedtak og plandokumenter er tilgjengelig på rådhuset og kunngjort på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no
Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jfr. § 11-15 i plan- og bygningsloven.
Vedtak av rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum forutsetter hel eller delvis oppheving av flere utdaterte detaljreguleringsplaner.
Planoppstart for oppheving av detaljplaner varsles i egen artikkel.
 
Plandokumentene for Sentrumsplanen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.
Dokumentene og saksprotokoll for endelig vedtak kan lastes ned nedenfor.
 
Les mer

Høring: Forskrift langtidsplass sykehjem

Nesna kommune har nå ute på høring ny forskrift for tildeling av langtidsplass på sykehjem. Høringsfristen er satt til 22. mai, og høringssvar kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Høringsdokumentet finner du her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/helse-og-omsorg/94-horing-forskrift-langtidsplass-sykehjem/file

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu