Kunngjøringer og høringer

Ergoterapeut - Ferieavvikling

Ergoterapeuten har ferie fra og med uke 29 (16.07.18) til og med uke 34 (20.08.18).

Akutte henvendelser som omhandler hjelpemidler, reperasjoner av hjelpemidler etc., gjøres via servicetorget, tlf.: 75 06 70 00.

Vi ber om at øvrige henvendelser til ergoterapeuten avventes til etter ferieavviklingen.

 

Les mer

Ergoterapeut - Ferieavvikling

Ergoterapeuten har ferie fra og med uke 29 (16.07.18) til og med uke 34 (20.08.18).

Akutte henvendelser som omhandler hjelpemidler, reperasjoner av hjelpemidler etc., gjøres via servicetorget, tlf.: 75 06 70 00.

Vi ber om at øvrige henvendelser til ergoterapeuten avventes til etter ferieavviklingen.

 

Les mer

Offentlig høring: Forslag til kommunedelplaner for avløp og vannforsyning for Nesna kommune

Nesna kommune har foretatt revisjon av tidligere hovedplaner for avløp og for vannforsyning, som nå har status/benevnelse som kommunedelplaner.Planene legges nå ut til offentlig høring. Kommunedelplanene omhandler blant annet målsettinger, tilstandsvurdering/avvik i forhold til gjeldende forskrifter og behov for tiltak på de respektive sektorer.

Høringsinstanser får plandokumentene tilsendt i digitalt pdf-format. Plandokumentene kan også lastes ned her:

Papirversjon av begge plandokumentene er utlagt for publikum på rådhuset.

Anmerkninger til plandokumentene må gis skriftlig som brev eller e-post til:
Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Høringsfrist: 15.09.2018.

Les mer

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan – Langsetvågen Industripark

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 50/18 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for
Langsetvågen Industripark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 02.07-24.08.2018
 
Planforslaget legger til rette for utvidelse av Langsetvågen industriområde vestover mot Skogsøya og en mindre utvidelse med
utfylling mot Langsetvågen/Engentjønna. Det reguleres også for havneområder i Litlsjona med kai, molo og akvakultur, samt areal
for infrastruktur og massedeponi på land og i sjø.
 
Planforslaget og tilhørende dokumenter kan ses på rådhuset eller lastes ned her. Plandokumentene kan også fås på papirformat.
Offentlige instanser og berørte grunneier tilskrives direkte. Spørsmål angående planforslaget kan rettes til
Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .
 
Høringsuttalelser sendes Nesna kommune, Plan og utvikling, Movegen 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 24.08.2018.
 
Plandokumenter:
 
Bakenforliggende dokument:
 
Les mer

Høring samfunnsdelen av kommuneplan 2018-2030

Nesna kommune arbeider med ny strategisk plan. Den skal legge føringer for hva kommunen skal satse på og hvordan vi skal nå målene våre. I den forbindelse gjennomfører Nesna kommune et omfattende hørings- og medvirkningsarbeid i hele kommunen.
I tillegg til høring av barn og unge, eldre, bygdelag, næringsliv, bedrifter og lag og foreninger ønsker vi å nå akkurat Deg.

Klikk her for å se innsendte høringsbidrag og hvordan du kan delta i høringen.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu