Kunngjøringer og høringer

VARSEL OM PLANOPPSTART – OPPHEVING AV ELDRE DETALJREGULERINGSPLANER

Vedtak av rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum forutsetter hel eller delvis oppheving av flere utdaterte detaljreguleringsplaner.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles planoppstart for områder på Nesna tettsted vist på kart. Formålet med planarbeidet er å oppheve utdaterte detaljreguleringsplaner.
Områdene vil etter oppheving reguleres av vedtatt Kommunedelplan for Nesna Sentrum. Plandokumentene er tilgjengelig på rådhuset og kunngjort på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no
Direkte berørte grunneiere er tilskrevet.
 
Les mer

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN – Kommunedelplan for Nesna Sentrum 2017-2027 (Sentrumsplanen)

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Nesna kommunestyre i møte 01.02.2017 rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum - Sentrumsplanen.
Vedtak og plandokumenter er tilgjengelig på rådhuset og kunngjort på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no
Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jfr. § 11-15 i plan- og bygningsloven.
Vedtak av rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum forutsetter hel eller delvis oppheving av flere utdaterte detaljreguleringsplaner.
Planoppstart for oppheving av detaljplaner varsles i egen artikkel.
 
Plandokumentene for Sentrumsplanen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.
Dokumentene og saksprotokoll for endelig vedtak kan lastes ned nedenfor.
 
Les mer

Høring: Forskrift langtidsplass sykehjem

Nesna kommune har nå ute på høring ny forskrift for tildeling av langtidsplass på sykehjem. Høringsfristen er satt til 22. mai, og høringssvar kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Høringsdokumentet finner du her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/helse-og-omsorg/94-horing-forskrift-langtidsplass-sykehjem/file

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu