Kunngjøringer og høringer

Høring samfunnsdelen av kommuneplan 2018-2030

Nesna kommune arbeider med ny strategisk plan. Den skal legge føringer for hva kommunen skal satse på og hvordan vi skal nå målene våre. I den forbindelse gjennomfører Nesna kommune et omfattende hørings- og medvirkningsarbeid i hele kommunen.
I tillegg til høring av barn og unge, eldre, bygdelag, næringsliv, bedrifter og lag og foreninger ønsker vi å nå akkurat Deg.

Klikk her for å se innsendte høringsbidrag og hvordan du kan delta i høringen.

Les mer

REGULERINGSPLAN FOR LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - Varsel om utvidelse av planområdet

Multiconsult varsler, på vegne av forslagsstillerne Mo industripark AS og Westcon AS, utvidelse av planområdet
for pågående private detaljregulering av Langsetvågen industripark.
 
Bakgrunnen for endringen er at man ikke lenger ser det som aktuelt å fylle opp Engentjønne, men ønsker å legge til rette for 
annen bruk eller deponering av overskuddsmasser.
 
Varslingsbrevet kan lastes ned nedenfor.
 
Spørsmål kan rettes til:
Multiconsult v/ Sissel Enodd tlf. 73103263/45269562, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Uttalelser til varselet sendes innen 09.05.18 til:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller
Multiconsult v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim
Les mer

Høring Statens vegvesen- Hvor skal busskurene står i Nesna?

Statens vegvesen har sendt høringsbrev til Nesna kommune (alle kommuner i Nordland).

Det bes om innspill angående framtidig plassering av busskurer i Nesna kommune.

Se gjerne på vedlagt høringsbrev som lastes ned som eget dokument (se under).

Om du har innspill i saken så hadde det vært greit at du sender det til Statens vegvesen, med kopi til Nesna kommune Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Nesna kommune jobber jo med Trafikksikkerhetsplanen. Og ditt innspill kan da ha virkning på dette planarbeidet også.

 

Takk!

Plan og utvikling

Les mer

Høring Trafikksikkerhetsplan inkl. handlingsdel 2018-2021

Trafikksikkerhetsplanen for Nesna kommune (Høringsutkast) legges ut til offentlig ettersyn

i 6 uker med høringsfrist 11.05.2018.

Tiltakene (Handlingsplan) som er foreslått vurderes som foreløpige og aktuelle tiltak bestemmes ved sluttbehandling av planen etter at høringen er gjennomført.

Forslaget (Høringsutkast) til Trafikksikkerhetsplan for Nesna kommune legges ved.

Forslaget finnes også på kommunens hjemmeside og i papirform på servicetorget.

Merknader kan sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller per brevpost til Nesna kommune, Movegen 24, 8700, merket med: «Høring Trafikksikkerhetsplan». Høringsfrist: 11.05.2018.

Med vennlig hilsen
Nesna kommune

Les mer

EIENDOMSSKATTELISTER 2018 TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2018 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2018 – 31.03.2018.
 
Kommunestyret har i møte 13.12.2017 i sak 64/17 vedtatt å skrive ut eiendomsskatt for alle eiendommer i Nesna kommune i 2018, jfr Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a. Det ble i samme møte vedtatt en eiendomsskattesats på 5 promille.
 
Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert om klageadgang etter Eigedomsskattelova §19:
«Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.»
 
Eventuell klage sendes innen 16.04.2018 til:
Nesna kommune
Eiendomsskattekontoret
Movegen 24
8700 Nesna
Eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Spørsmål kan rettes til Nesna kommune på tlf 75 06 70 00.
 
Liste over skattlagte eiendommer samt eiendommer som er innvilget helt eller delvis fritak kan sees på Nesna rådhus eller lastes ned her
Les mer

Vann- og avløpsgebyrer 2018

Vann- og avløpsgebyrer 2018

Kommunestyret har fattet følgende vedtak (Sak 5/18 av 21.2.2018):

1 Det vedtas 25 % fastgebyr andel for både vann og avløp hhv. Kr 1.403,- og kr 1.605,-

2 Det vedtas kr 23,98 eks. mva pr. m3 (måler eller pr. m2) for vann.

3 Det vedtas kr 18,06 eks. mva pr. m3 (måler eller pr. m2) for avløp.

4 Det vedtas kr 55,- eks. mva tilknytningsavgift pr. kvm BRA for både vann og avløp.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu