Advarsel
 • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 251

Nyheter

Søk midler fra Nesna kommune sitt omstillingsprogram 2021-2022

Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede resultater av prosjekter og tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal materialiseres i form av arbeidsplasser, mer robust næringsliv og styrket utviklingsevne i næringslivet og kommunen.

Basert på et samlet kunnskapsgrunnlag foreslår omstillingsplanen fem prioriterte innsatsområder med måltall for omstillingsarbeidet i Nesna. I tillegg er det to innsatsområder som skal sikre den helhetlige tilnærmingen mellom næringsliv, lokalsamfunn  og kommuneorganisasjon.

Innovasjon, entreprenørskap og oppfølging av gründere skal være gjennomgående, både for de prioriterte innsatsområdene i omstillingsarbeidet og i det generelle næringsarbeidet i Nesna kommune.

Innsatsområdene er som følger:

 • Havbruk – havbruksnæring og leverandørindustri og servicenæring rettet mot havbruksnæring.

 • Industri – positiv utvikling i industrien nye forretningsområder, forbedringsarbeid for økt lønnsomhet og knoppskytinger.

 • Opplevelsesnæring – omfatter reiselivsnæring og opplevelser knyttet til natur, mat/matkultur, kultur og

 • Øvrig næringsliv – skape positiv utvikling i det mangfold av bedrifter som allerede finnes i kommunen. Knoppskytinger, nye forretningsområder i eksisterende bedrifter eller forbedringsarbeid for økt lønnsomhet. Innsatsområdet
  kan også dekke bistand til gründere og etablerere, uavhengig av

 • Offentlige arbeidsplasser - aktivt arbeid for å legge til rette for og tiltrekke seg offentlige arbeidsplasser, også innen utdanning.

 • Attraktivitet for næringsliv - utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig, markedsføring av kommunen som næringskommune og tilrettelegging for næringsaktivitet.
 • Kultur og samfunn - tilrettelegging for og utvikling av kultur- og fritidstilbud, en sterk innovasjons- og etablererkultur, ungdomssatsing samt andre tiltak som vil utvikle


Bruk av omstillingsmidlene

Forvaltning av og bruk omstillingsmidlene reguleres av Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler forvaltet av fylkeskommunene, sist endret fra 1.1.17, med tilhørende retningslinjer.


Hva kan det ikke gis støtte til?

Ifølge retningslinjene kan det ikke gis støtte til:

 • drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner,
 • direkte eller indirekte støtte til investeringer i bedrifter,
 • støtte til investeringer eller støtte til utførelse statlige, fylkeskommunale eller kommunale oppgaver,
 • støtte til prosjekter med andre mål enn arbeidsplasser, mer robust næringsliv og styrket
 • Det kan ikke gis støtte til prosjekter som kan støttes av det ordinære virkemiddelapparatet, herunder prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen.


Hva kan det gis støtte til?

Omstillingsmidlene kan brukes til hovedsakelig forstudier og forprosjekter. (Markedsavklaring)


Eksempelvis kan følgende prosjekter vurderes støttet:

 • Kompetanseutvikling
 • Etablering av ny virksomhet/utvikling av eksisterende bedrifter
 • Nettverksbygging mellom bedrifter
 • Konkretisering av krav til infrastruktur for næringsvirksomhet
 • Utviklingsaktiviteter


Hvor mye kan du søke?

Det er ikke en fast søknadsramme for hver søker, men normalt skal omstillingsmidlene gis som bagatellmessig støtte ihht EU/ESA regelverket, og I hovedsak vil dette si at maksimalt støttebeløp pr. foretaksnummer er ca 2 mnok (200.000 Euro) fordelt over tre år, samt at støtten må være transparent. Det vil si at støttegiver Nesna kommune må kunne beregne nøyaktig støttegrad i forkant av tildeling og uten risikovurdering av enkelttiltak.

Et typisk forprosjekt kan være på 100-200.000 nok, men kan være høyere beløp.  

Slik søker du: (løpende søknadsfrist)

1. Ta kontakt med oss

Start med å ta kontakt med oss for å få en vurdering av prosjektet. Vi gir råd om hvordan du kan planlegge, søke om og gjennomføre prosjektet.

Kontakt:
Bjarte Reve
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 97109585

2. Fyll ut en prosjektplan

For å søke støtte hos omstillingsprogrammet, må du fylle ut en prosjektplan. I planen skal du blant annet beskrive mål for prosjektet, hvordan det skal gjennomføres og organiseres. Den skal også inneholde en oversikt over hvor mye tid det vil kreve og hvordan prosjektet skal finansieres.

For å lage prosjektplan bruker vi en metode som heter PLP (prosjektlederprosessen). Malen for prosjektplanen finner du her: (Mal vedlegges)

3. Søk på regionalforvaltning.no

Når du har fullført prosjektplanen, skal den lastes opp på regionalforvaltning.no. Det gjør du på følgende måte:

 • Gå inn på regionalforvaltning.no.
 • Registrer deg til venstre i menyen.
 • Klikk på «ny søknad».
 • Velg fylke (Nordland), støtteordning (Nesna) og skriv tittel på prosjektet.
 • Når du kommer til søknadsskjemaet, skal du laste opp prosjektplanen din under «vedlegg».

Her er en beskrivelse av hva du skal gjøre under hver av fanene i søknaden:

 • Fane 1 - søknadsopplysninger: fyll ut navn på prosjekt og søknadsbeløp. For resten av punktene, skriv: «se vedlegg».
 • Fane 2 - kontaktopplysninger: fyll ut alle linjer.
 • Fane 3 - spesifikasjon: skriv «se vedlegg» på alle punkter.
 • Fane 4 - økonomi: fyll ut alle linjer.
 • Fane 5 - geografi: huk av riktig boks.
 • Fane 6 - vedlegg: last opp prosjektplanen.


4. Søknaden behandles

Etter søknaden er sendt inn havner den hos administrasjonen i omstillingsprogrammet  i Nesna kommune. Administrasjonen går gjennom søknaden, og anbefaler et vedtak til omstillingsutvalget i Nesna som tar beslutning om søknaden innvilges.

Les mer

Klare for å jobbe med omstilling

Bjarte Reve fra Asker og Øyvind Steinslett fra Nesna har takket ja til stillingene henholdsvis som programleder og programutvikler for omstilling i Nesna.

Begge har bakgrunn som økonomer. Bjarte Reve er i dag partner i et konsulentfirma der han har vært rådgiver for ledere innen forretningsutvikling. I tillegg er han lokalpolitiker i hjemkommunen Asker.  Øyvind Steinslett har tidligere 22 års erfaring fra universitets- og høgskolesektoren.

Nå ser de frem til å komme i gang med oppgavene som venter.

– Fremover nå skal vi utlyse omstillingsmidler som næringslivet kan søke på. Videre handler det om å legge en plan for 2022, sier Bjarte som velger å fokusere på mulighetene fremover. –  Nesna har fantastiske muligheter som porten til øyriket på Helgeland, og for meg er motivasjonen for jobben som skal gjøres; styrket reiseliv, havnæring, industri, høyere utdanning og nye arbeidsplasser. Øyvind legger til;

– For å lykkes med dette er det viktig Nesna fremstår som et sted hvor fremtidige arbeidstakere ønsker å bosette seg. Han trekker frem viktigheten av stedsutviklingsprosessen som foregår i kommunen nå.
– Stedsutvikling er et sentralt element i forhold til nye bedrifters evne til å rekruttere ansatte utenfra egen region. Det blir derfor svært viktig med et tett og godt samarbeid med Halvor Hilmersen, som er samfunns- og næringsutvikler i Nesna kommune, sier Øyvind.

Når vi spør om hvor Nesna er om 5 år, er svarene positive.

– Jeg tror vi ser livskraftig lokalsamfunn i selve Nesna og på øyene. Tomma har jo et veldig sterkt næringsliv allerede. Nesna skal også være en JA-kommune for næringslivet og for innbyggerne våre, slik at gode ideer raskt kan settes ut i livet, sier Bjarte.

Hjørnesteinsbedriften Høgskolen i Nesna har i mange år vært svært viktig for Nesna. Begge de nyansatte er enige om at høyere utdanning på Nesna vil være viktig også fremover.

– Før fusjonen der Høgskolen i Nesna ble en del av Nord universitet, følte jeg at jeg jobbet i en organisasjon der alle gjorde sitt beste for at virksomheten på Nesna skulle videreutvikles. Jeg kommer nå fra en jobb ved Nord universitet, en institusjon som ikke har hatt som mål å utvikle virksomheten på Nesna, snarere tvert imot, sier Øyvind.

– Selvsagt skal vi få høyere utdanning tilbake til Nesna. Det er jo en kjerneoppgave, sier Bjarte.

Les mer

Folkemøte om stedsutvikling

Nesna kommune arrangerer folkemøte om stedsutvikling tirsdag 28.09 kl 1930 på Nord Universitet, studiested Nesna.Det blir satt opp båttransport fra Nesna til Nesnaøyene kl 21.45.

Nesna kommunestyre valgte i sommer å vedta et program for stedsutvikling, som handler om å gjøre Nesna mer attraktiv for innbyggerne, næringslivet og besøkende. En stedsutviklingsprosess, gjennom et parallelloppdrag, er en kreativ og spennende prosess for å utvikle stedet, ved at to arkitektkontor samarbeider om å finne smarte løsninger i samhandling med næringslivet og innbyggerne i Nesna.

Programmet omhandler hele tettstedet, med særlig fokus på de sjønære områdene med tilstøtende tomter.

Programmet for møte:

Innledninger:

 • Ordfører Hanne Davidsen
 • Prosjektleder Halvor Hilmersen
 • Arkitekt og leder av Bylivssenteret, Lise Larstuvoll
 • Arkitektene presenterer seg

Videre vil arkitektene ta imot innspill i kantina ved enkeltbord, og det vil bli servert kaffe og kake.

Nesna Kommune oppfordrer alle som ønsker å bidra til prosessen til å møte opp og dele sine tanker med arkitektene og kommunen.


Les mer

Stor interesse om stedsutviklingsoppdrag 

Nesna kommune har utlyst et parallelloppdrag på stedsutvikling og ved søknadsfristen har kommunen mottatt 17 tilbud fra ulike arkitektkontor som ønsker å bidra. 

 - Vi har fått inn 17 knallsterke bidrag med spennende perspektiver på hvordan Nesna som sted kan utvikles, vi er imponert over bredden og kvaliteten, sier ordfører Hanne Davidsen. 

– Det blir ingen enkel jobb, men vi skal velge to av bidragene som best svarer ut våre forventinger og målsetninger og som gjerne har det lille ekstra. 

Bakgrunn 

Nesna kommune ønsker å utvikle Nesna som et inkluderende, spennende, bærekraftig og attraktivt sted som en del av omstilling. Det er utlyst parallelloppdrag og det skal velges inntil to (2) team som gjennom tverrfaglig kompetanse og kreativitet skal løfte fram ideer og visualisere utviklingspotensialet for Nesna med stor grad av medvirkning fra befolkning og næringsliv. 

Søkelyset er på sjøfronten, funksjonelle og gode møteplasser i sentrum og tilrettelegging for utvikling av næring og trivsel for innbyggere og besøkende. 

Parallelloppdrag er ingen konkurranse, men et lønnet utredningsoppdrag til 2 konsulentgrupper som skal arbeide parallelt. Parallelloppdragene er en del av omstilling av Nesna og skal støtte opp under utvikling av samfunnet og kultur og at Nesna når målet om 250 nye arbeidsplasser. 

 

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Halvor Hilmersen
Samfunns- og næringsutvikler
Tlf: 93248441, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer

Nordland fylkeskommune bidrar til utvikling i Nesna gjennom støtte og kunnskap

9,5 millioner kroner til Nesna 

Fylkesråd Linda Helen Haukland.Susanne Forsland Nordland fylkeskommune godkjenner omstillingsplan for 2021- 2026 og handlingsplanen 2021 for omstillingsarbeidet i Nesna kommune, og innvilger samtidig et tilskudd 9, 5 millioner kroner til omstillingsarbeidet. - Målet er å skape 250 nye arbeidsplasser på seks år, sier fylkesråd for næring Linda Helen Haukland.

- Bakgrunnen for at staten har gått inn med omstillingsmidler i Nesna er at sysselsettingen er redusert betydelig gjennom Nord universitets vedtak og prosess med å legge ned Campus Nesna i 2022. Omstillingsprogrammet er satt for Nesna i perioden 2021- 2026.

Nesna kommune går nå inn i gjennomføringsfasen av omstillingen, sier fylkesråd Linda Helen Haukland.

Helt avgjørende

- Vi er veldig glade for denne støtten, den er helt avgjørende at vi komme i gang med omstillingen. Vi har gode planer som er godt forankret i kommunen. Nå er vi veldig klare for å starte opp!, sier ordfører på Nesna, Hanne Davidsen.

Ordføreren forteller at omstillingsplanen har fem hovedarbeidsområder: Industri, havbruk, eksisterende bedrifter, offentlige arbeidsplasser og opplevelsesnæringer.

Les hele fylkesrådssaken om omstillingsbevilgningen

Les mer

Folkemøte nr. 2 om omstilling

Nesna kommune inviterer til Folkemøte nr. 2 om omstilling

Tid: 5.mai kl.18:00 – 20:00
Sted: Aurora restaurant og livescene, Havblikk

Vårt mål er å skape lokalt eierskap til omstillingsutfordringene.

Agenda:

• Status Omstilling Nesna, orientering ved ordfører.
• Presentasjon av utkast til Omstillingsplan Nesna ved Proneo
• Innspill til omstillingsplanen – målsetting, innsatsområder, strategier og prosjekter og tiltak

Ønsker du å være med å påvirke framtiden i Nesna? Hvilke satsingsområder innenfor næring mener du er viktig?

Delta på møtet og si din mening!

Meld deg på ved å følge lenken https://forms.office.com/r/d7Lmhigtid

Eller oppgi ditt navn og telefonnummer til Hanne Maren Reistad for påmelding:

Telefon eller SMS: 949 78796
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer

Omstilling i Nesna

De forskjellige fasene i omstillingsarbeidet

Avklaringsfasen
I Avklaringsfasen utarbeides en konsekvensanalyse for området som vurderer å søke om midler til ekstraordinær næringsutvikling.
Konsekvensanalysen skal dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle området. Det er resultatene fra konsekvensanalysen som danner grunnlag for søknaden om omstillingsmidler for kommunen eller regionen.

Strategi og forankringsfasen
I Strategi- og forankringsfasen gjennomføres analyser og aktiviteter for å vurdere omfanget av et ekstraordinært arbeid for næringsutvikling.
Arbeidet i Strategi- og forankringsfasen skal identifisere konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter som området har. I tillegg skal det foreslås mål, innsatsområder og prioritering av ressurser for omstillingsarbeidet.

Gjennomføringsfasen
I Gjennomføringsfasen skal planene for omstilling realiseres.
Det er i Gjennomføringsfasen det målrettede arbeidet med næringsutvikling starter. Nå skal omstillingsmidlene forvaltes gjennom konkrete prosjekter og tiltak for å løfte næringslivet i kommunen.


https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/strategi/

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn