Nyheter

Influensavaksine 2019

Influensavaksine settes på Nesna Legekontor fra uke 43 (21. oktober 2019 )

MANDAG,ONSDAG OG TORSDAG  KL. 08.30.-11.30 OG 13.00-14.30

TIRSDAG OG FREDAG KL. 08.30-11.30

Influensavaksine anbefales til personer i disse risikogruppene:

- personer som er 65 år eller eldre

- gravide etter 12. svangerskapsuke

- voksne og barn med:  

diabetes mellitus
kroniske luftveissykedommer
hjerte/karsykdommer

kronisk nyresvikt
kronisk leversvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade
nedsatt infeksjonsforsvar
svært alvorlig fedme (BMI over 40)
annen alvorlig eller kronsik sykdom etter individuell vurdering av lege

Sist redigertfredag, 25 oktober 2019 15:23

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu