Nyheter

Studiestart og utdanningskonferanse

Studiestart og utdanningskonferanse Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Nesna er tirsdag 27. august kl 11:00

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har utdanningskonferanse samme dag kl 12:00

Pressemelding fra folkeaksjonen:

I forbindelse med åpning av studieåret 2019 ved Campus Nesna, vil det bli arrangert en utdanningspolitisk konferanse som setter fokus på kvalitet i høyere utdanning.

I etterkant av vedtaket om å legge ned all aktivitet ved Campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, har det reist seg en omfattende debatt om det faglige grunnlaget for dette vedtaket og om de regionalpolitiske og utdanningspolitiske konsekvensene.

Dette vedtaket vil kunne skape presedens for strukturtiltak i høyere utdanning og debatten i etterkant har synliggjort at de som sitter i ansvarlige posisjoner mener at en fusjonsavtale ikke trenger å følges opp.

PROGRAM

Utdanningspolitisk konferanse, Campus Nesna, Nord universitet, 27. aug., 2019:

Kvalitet i høgare utdanning – nedlegging av Campus Nesna?

Arrangør: Nesna kommune i samarbeid med Folkeaksjonen for høgare utdanning på Helgeland.

            Kl. 12.00 – 13.00: Frammøte, lunsj.

            Kl. 13.00: Kulturinnslag.

            Kl. 13.05: Velkomen v/ordførar Hanne Davidsen, Nesna kommune.

            Kl. 13.10: Professor Aksel Tjora, NTNU: Den lokale høyskolens samfunnsbidrag – glemt mellom fusjonsiver og eksellensbesettelse?

Kl. 13.40: Viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland: Å utvikle eit akademisk miljø for fullverdig utdanning og forsking i eit fleircampusuniversitet – erfaringar frå UiT.

Kl. 14.00: Professor emeritus Sigurd Allern, UiO: Nords sentralisering av studiesteder: fusjon uten kvalitet, autonomi uten samfunnsansvar.

Kl. 14.20: Universitetslektor i samfunnsfag, Morten Mediå, Nord universitet: Å fatte avgjørelser med uoverstigelige konsekvenser på et mangelfullt grunnlag.

Kl. 14.35: Førsteamanuensis Jorunn Hov, Nord universitet: I storm og i stille – erfaringar frå og med sjukepleiarutdanninga i Sandnessjøen.

Kl. 14.50 – 15.05: Pause – kaffe, te og noko å bite i.

Kl. 15.05: Utdanningspolitisk panel: Representantar frå Utdanningskomiteen på Stortinget og dei politiske partia er inviterte. Så langt har Mona Fagerås, (SV), Marit Knutsdatter Strand (SP), Martin Henriksen, (AP), Ingelin Noresjø (KrF) og Hanne Dyveke Søttar (Frp) takka ja.

Panel- og plenumsdebatt.

Kl. 17.00: Avslutning.

Arrangørane tek atterhald for at det kan bli endringar i programmet.

Sist redigerttirsdag, 13 august 2019 11:32

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu