Nyheter

Nesna sekundær stasjon - Einmo kbl st, Skogrydding

Helgelandskraft varsler skogrydding:

Under befaring av ovennevnte linje har vi observert at skogen på en del steder har vokst opp og kommet faretruende nær strømførende liner. For å forhindre driftsproblemer, vil vi nå iverksette

skogrydding i linje traseen. Dette i henhold til overenskomster med grunneier eller lister over skjønn.

I tiden 1/3 til 15/10 blir det foretatt nødvendig skogrydding. Før oppstart vil vi søke åta kontakt med deg som grunneier, for nærmere informasjon. Imidlertid er det erfaringsmessig vanskelig å få kontakt med alle grunneierne lokalt. Dette er derfor en informasjon om hva vi tar sikte på å gjøre.

Linjetrase blir ryddet i en bredde som er i forhold til gjeldende regler og avtaleverk.

Er det fare for trefall fra tre som ligger utenfor trase bredden, kan det foretas sikringshogst. Der dette er nødvendig, gjøres det i samarbeid med grunneier og godgjøres særskilt. Dersom det ønskes Juletrefelt i trase skal dette være avtalt skriftlig med HelgelandsKraft. Feltene skal være merket med skilt, og høyden skal ikke overstige 2,5 meter. Det er grunneiers ansvar åta initiativ til å få en avtale.

Dersom du har noe å bemerke til ovenstående, ber vi deg ta kontakt med undertegnede så snart som mulig. Til orientering vedlegges situasjonsskisse som viser hvordan utformingen av ryddebeltet er.

Sist redigerttirsdag, 19 februar 2019 14:06

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu