Nyheter

Informasjon om skolefritidsordningen 2018/2019

Fra høsten 2018 vil Nesna kommune tilby skolefritidsordning for 1.klasse i Nesna barnehage, og for 2.–4.klasse i Klubbhuset ved skolen.

Fra høsten 2018 vil det også være mulighet for å søke om skolefritidsordning fra klokken 07.30 og frem til skolestart (gjelder 1., 2., 3. og 4. klasse). Dette tilbudet vil gis ved Nesna barnehage, og ansatte ved Nesna barnehage vil følge elevene til Nesna skole.

Søknadsfrist for skolefritidsordning 2018/2019 er satt til 20.juni. Søknadsskjema leveres via kommunens hjemmesider under fanen selvbetjening eller ved å følge denne lenken: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2654&externalId=1828

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu