Nyheter

Samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve og norskprøve

Voksenopplæringa gjennomfører følgende prøver i vår:

  • Norskprøve, muntlig 29.-30. mai, pris kr. 600,- dersom du ikke har rett til gratis prøve. Delprøve koster 200,-.
  • Norskprøve, skriftlig 29.-30. mai, pris kr. 600,- dersom du ikke har rett til gratis prøve. Delprøve koster 200,-.
  • Samfunnskunnskapsprøve 19. og 20. juni, pris kr. 600,- dersom du ikke har rett til gratis prøve
  • Statsborgerprøve 19. og 20. juni, pris kr. 600,- dersom du ikke har rett til gratis prøve

Oppmelding til norskprøve skjer ved personlig oppmøte på voksenopplæringa. Påmeldingsfristene er som følger:

  • Norsk: 19.-23. april
  • Samfunnsfag: 14.-21. mai

Ved behov for spesiell tilrettelegging til prøvene - gi beskjed når du melder deg opp til prøven.
Vi er å treffe på kontoret mandag, torsdag og fredag mellom kl. 14.00-15.00.

Sist redigerttorsdag, 05 april 2018 13:11

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu